Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto on pääosin tyytyväinen uuden hallituksen EU-asioita ja kauppapolitiikkaa käsitteleviin kirjauksiin. Määräenemmistöön pohjaavan päätöksenteon laajentaminen neuvostossa sekä hiilitullikirjaus herättävät suomalaisen kaupan kannalta kuitenkin huolenaiheita.

Kaupan liiton EU- ja kauppapolitiikasta vastaava johtava asiantuntija Janne Koivisto antaa hallitukselle kiitosta siitä, että se on tunnistanut suomalaisen kaupan kiristyvän kilpailuasetelman monikansallisten alustajättien kanssa.

”Suomi pyrkii lähivuosina edistämään EU:n digitalisaatiopolitiikkaa, joka sääntelee kestävästi ylikansallisia alustapalveluja ja vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä. Kaupalle on tärkeää, että EU:n ulkopuoliset markkinapaikat saadaan sisämarkkinasääntöjen piiriin”, Koivisto sanoo.

Yritysten yhdenvertainen asema EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla keskeistä

Hallitusohjelman kansainvälistä kauppaa, sisämarkkinoita ja EU-politiikkaa laajemminkin koskevat kirjaukset ovat suurelta osin Kaupan liiton esittämän linjan mukaisia.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että Suomi pyrkii kehittämään EU:n teollisuus- ja kilpailupolitiikkaa siten, että suomalaisyrityksille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia unionin sisä- ja ulkomarkkinoilla. EU:n sisäisestä ja ulkoisesta kilpailukyvystä tulee pitää huolta”, Koivisto toteaa. 

Hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii jatkossa purkamaan kaupan esteitä ja edistämään sääntöpohjaista kauppapolitiikkaa, joka nojaa WTO-järjestelmälle. ”Kaupalle on erittäin tärkeää, että sekä vienti että tuonti säilyvät mahdollisimman vapaina ja että kilpailu kansainvälisessä kaupassa on reilua”, hän lisää. 

Määräenemmistövaatimukset ja hiilitullit kyseenalaisia

Koivisto löytää hallitusohjelmasta kuitenkin kritisoitavaakin.

”Uusi hallitus tuntuisi olevan jatkossa valmis tarkastelemaan määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista neuvostossa. Esimerkiksi verotusta koskevissa päätöksissä isojen jäsenmaiden intressit eivät kuitenkaan välttämättä kohtaa Suomen kanssa, joten sääntelyvallan luovuttamiseen EU:lle nykyistä laajemmassa mittakaavassa täytyy suhtautua kriittisesti”, Koivisto linjaa.

Kauppapoliittisesti ja EU:n ulkopuolelta tapahtuvan verkkokaupan kilpailuneutraliteetin näkökulmasta EU:n hiilitullien selvittämistä koskevaa hallitusohjelmakirjausta on pidettävä ongelmallisena.

”EU:n tasolla ei pidä ryhtyä sellaisiin yksipuolisiin toimiin, jotka vaarantavat sisämarkkinayritysten kilpailukyvyn”, Koivisto sanoo.

Pääkuva: 123RF