Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja iloitsee siitä, että maahantuonnin arvonlisäveron osalta kotimaisen kaupan toimintaedellytyksiä saatetaan tasavertaisiksi EU:n ulkopuolisen kaupan kanssa. Hallitusohjelma tuo kaupalle kuitenkin myös huolia. Työtulotuki voi toteutuessaan syventää ja luoda uusia kannustinloukkuja kaupan työntekijöille, ja jo pariin kertaan mahdottomana kuopattu sokerivero nostaa taas päätään.

Kaupan liitto on jo pitkään esittänyt, että arvonlisäverovapaus poistettaisiin alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta, sillä käytäntö tuottaa suomalaiselle kaupalle kilpailuhaittaa.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kiittää hallitusta päätöksestä poistaa tämä arvonlisäverovapaus. ”On erinomaista, että uusi hallitus puuttuu unionin ulkopuolella toimivien verkkokauppojen ja markkinapaikkojen saamaan epäreiluun kilpailuetuun. Tällä muutoksella lisätään verotuloja ja parannetaan suomalaisen kaupan toimintaedellytyksiä”, Kurjenoja sanoo.

Muutos tulee kuitenkin toteuttaa viipymättä. ”Muutos pitäisi toteuttaa vielä tämän vuoden aikana. Esimerkiksi Ruotsissa niin on jo tehty”, Kurjenoja lisää.

Kaupan liitto on ajanut myös arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa 35 000 euroon ja huojennusalueen poistoa, jotta yrittäjyyden alkutaival helpottuisi. ”Alarajan nosto 15 000 euroon on riittämätöntä, koska se ei vielä kannusta yrittäjyyteen eikä poista huojennusalueella toimivien yksinyrittäjien hallinnollista rasitetta”, Kurjenoja linjaa.

Työtulotuki voi siirtää kannustinloukut uusien tuloluokkien vaivaksi 

Hallitus nostaa ohjelmassaan esiin pienituloisille kohdistettavan työtulotuen. ”Käytännössä kyseessä on negatiivinen tulovero, joka mahdollistaa esimerkiksi valtionverotuksen keventämisen sellaisillekin ansiotulonsaajille, jotka eivät kyseistä veroa maksa tai maksavat sitä vain vähän”, Kurjenoja konkretisoi.  

Tuloverotuksen keventäminen tasaisesti kaikilla tulotasoilla on lieventänyt kannustinloukkuja jo 1990-luvun lopusta lähtien ilman, että kannustinloukkujen tulorajaa vain siirretään eteenpäin.

”Jos kaavailtu työtulotuki kiristää progressiota pieni- tai keskituloisilla, kannustinloukut eivät välttämättä poistu, vaan ne siirtyvät uusien tuloluokkien vaivaksi. Tämä voi jopa pahentaa kaupan työntekijöitä vaivaavia tulo- ja työllisyysloukkuja”, Kurjenoja sanoo.

Sokerivero kallis ja vaikea toteuttaa

Hallitusohjelmassa esitetty suunnitelma sokeriveron mahdollisesta käyttöönotosta ei saa tukea Kaupan liitolta.

”Sokeriveron tyyppistä ainesveroa on pidetty vaikeasti toteutettavana Tanskassa ja Norjassa, missä mahdollisuutta on selvitetty. Tanskassa kokeiltiin myös sokeriveron kaltaista, tyydyttyneisiin rasvoihin kohdistuvaa veroa, mutta siitä jouduttiin luopumaan”, Kurjenoja kertoo.

”Sokeriveron toteuttaminen olisi erittäin vaikeaa muun muassa siksi, ettei lisättyä sokeria pysty erottamaan luonnollisesta sokerista”, hän jatkaa.

Sokerivero tulisi kalliiksi niin yrityksille kuin viranomaisillekin. ”Yrityksille koituisi verosta kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia, kun esimerkiksi pienleipomoiden pitäisi hakeutua valmisteverotuksen luvanhaltijoiksi, jotta leipomot määriteltäisiin verottomiksi varastoiksi”, Kurjenoja ennakoi.

”Lupaprosessi, veron ilmoittaminen, sokeriosuuksien laskeminen monimutkaisista tuotteista ja valvonta verotarkastuksineen lisäisivät sekä yritysten että viranomaisten hallinnollista taakkaa. Tämä näkyisi varsinkin pienten yritysten heikentyvinä toimintaedellytyksinä”, Kurjenoja kertoo.

Kaupassa valmistetut mehut virvoitusjuomaveron ulkopuolelle

Kaupan liitto on niin ikään esittänyt, että kaupoissa valmistetuista mehuista ja smoothieista ei tarvitsisi maksaa niille suunniteltua virvoitusjuomaveroa.

”Hallitusohjelmassa luvataan selvittää, voisiko veron rakennetta muuttaa niin, että kaupassa puristettavat marja- ja hedelmämehut rajatattaisiin pois veron piiristä. Lisäksi hallitus aikoo selvittää mahdollisuutta korottaa verosta vapautetun pientuotannon rajaa, mikä on järkevä linjaus”, Kurjenoja kiittää.