Elintarvikevalvonnan tuloksesta kertova hymynaamamerkki ilmestyy ruokakauppojen oviin ensi syksynä noin kuuden pilottikunnan alueella. Evira testaa valvontatietojen julkaisemista vuoden ajan syykuusta 2010 elokuuhun 2011 asti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio kertoi tiistaina, että pilottiprojektilla selvitetään kansalaisten ja elinkeinon reaktiot, onko hymynaama-tarralla vaikutusta. Projektissa verrataan Suomeen kehitettävää omaa mallia Tanskan jo vuosia käytössä olleeseen Smiley-järjestelmään, kertoo Ruokatiedon uutiset.

Hymystä turvallisen tunnistaa

Tanskassa on luotu viisiportainen asteikko leveästä hymystä irvistykseen. Suomessa aiotaan ainakin kokeiluvaiheessa pitäytyä yhdessä merkissä, jossa aterimien kehystämällä lautasella hymyilee iloinen naama.

"Järjestelmän on tarkoitus kannustaa yrittäjiä. Hymytarra annetaan vain niille, jotka noudattavat elintarvikevalvonnan hygienianormeja. Samalla kuluttaja näkee, jos tarkkaa ei ole", Husu-Kallio toteaa.

Kesäkuussa Evirassa valmistuu määritelmä siitä, mitä tietoja elintarvikehuoneistoista kerätään. Tähän saakka valvontatiedot on koottu kerran vuodessa. Noin 50 000 valvontakohteen tietojen julkaiseminen vaatii kuitenkin reaaliaikaisen tietokannan ylläpitämistä.

Evira ei vielä ole valinnut pilottiin otettavia kuntia, joita tulee ainakin kuusi, mahdollisesti useampikin.

Valvottavat ovat vastustaneet merkkiä

Tanskassa niin kuluttajat kuin yrityksetkin ovat pääosin tyytyväisiä järjestelmäänsä, jota tahot pitävät tasapuolisena. Tanskassa elintarvikevalvonnan toteuttaa valtion organisaatio. Suomessa tilanne on erilainen, sillä valvonnasta vastaavat kunnat. Valtiollinen Evira valvoo ja ohjeistaa valvonnan toteuttamista.

Viime lokakuussa järjestetyssä elintarvikevalvonnan osapuolten yhteisessä seminaarissa hymynaama sai tyrmäyksen päivittäistavarakaupalta, elintarviketeollisuudelta ja ravintola-ala. Sitä puolsi Kuluttajaliitto. Toimijoiden huolena olivat muun muassa valvonnan tasapuolisuus, tiheys ja kuntien resurssit. Plussaksi nähtiin avoimuuden tuoma luottamus sekä harmaan talouden torjuminen.

Lue aikaisemmin aiheesta julkaistut uutiset:
Häpeätarra ei saa kannatusta kauppiailta 28.8.2009
PTY: Kuluttajan luottamus on kaupalle tärkeintä 24.8.2009