Digitaalisuus on muuttamassa kaupan alaa perinpohjaisesti, mutta innovatiivisella ajattelulla ja uutta kehittämällä on mahdollista vastata tähän haasteeseen. Neljä suurinta eurooppalaista kaupan alan yhdistystä vietti marraskuun lopulla ensimmäistä Euroopan vähittäiskaupan päivää Brysselissä.

Eurooppalaiset kaupan alan yhdistykset EuroCommerce, Euro Coop, European Retail Round Table (ERRT) sekä Independent Retail Europe kokoontuivat 30. marraskuuta Brysseliin viettämään kaikkien aikojen ensimmäistä Euroopan vähittäiskaupan päivää. Yli 200 osanottajaa keränneen konferenssin teemaksi oli valittu Kuinka innovaatioita edistetään.

Konferenssin puhujien joukossa oli muun muassa EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä lukuisia kaupan alan organisaatioiden edustajia.

Kilpailukyky edellyttää sisämarkkinoita

Tilaisuuden puheenvuoroissa korostettiin EU:n sisämarkkinoiden tärkeyttä kaupan alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi erittäin kilpailluilla markkinoilla.

Kaikkien EU-maiden yhteiset sisämarkkinat ovat avainasemassa luotaessa uusia työpaikkoja ja kasvua sekä tarjottaessa kuluttajille laajempia valikoimia ja edullisempia hintoja.

Datalähtöisyys yhä tärkeämpää

Data on nopeasti tulossa tärkeämmäksi asiaksi kuin pelkkä tavaroiden myyminen. Keräämällä dataa ja analysoimalla sitä kaupat haluavat nostaa asiakkaiden tuntemuksen uudelle tasolle, ja teknisesti edistyneimmät kaupat pystyvät jo pitkälle ennustamaan mitä niiden asiakkaat haluavat ostaa.

Kerätyn datan hyödyntämistä haittaa kuitenkin koko EU:n laajuinen pula riittävän pätevistä, digitaaliset taidot omaavista työntekijöistä. Puhujat korostivatkin tarvetta sisällyttää digitaaliset taidot koulujen opetusohjelmiin sekä ammattiopetuksen eri suuntautumisvaihtoehtoihin.