Eurooppalainen sähköisen kaupankäynnin etujärjestö Ecommerce Europe on nimittänyt Kaupan liiton asiantuntija Janne Koiviston hallituksensa jäseneksi. Koivistolla on pitkä kokemus kaupan alan edunvalvonnasta niin kotimaassa kuin EU:ssa.

Koivisto pääsee Ecommerce Europen hallituksen jäsenenä eurooppalaisen edunvalvonnan aitiopaikalle. ”Rajat ylittävän verkkokaupan kasvu niin sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin haastaa eurooppalaista kaupan alaa lähivuosina monin tavoin. On tärkeää olla aktiivisesti mukana näiden osa-alueiden sääntelyä koskevassa edunvalvonnassa, jolla on välittömät vaikutuksensa myös suomalaiselle vähittäis- ja tukkukaupalle”, Koivisto sanoo.

Ecommerce Europen pääsihteeri Marlene ten Ham toivottaa Janne Koiviston tervetulleeksi hallituksen jäseneksi. ”Kaupan liitto on ollut viime vuosina aktiivisesti mukana järjestömme toiminnassa. Jannella on vahvaa osaamista vähittäiskaupan ja digitaalisen kaupankäynnin osa-alueilta, ja on hienoa saada hänet mukaan nyt myös hallitustyöskentelyymme.”

Ecommerce Europe edustaa 25 000 eurooppalaista verkkokauppaa. Järjestö edistää rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä, tuottaa tutkimustietoa Euroopan verkkokauppamarkkinoista ja tarjoaa foorumin eurooppalaiselle verkkokauppasektorille.