Valtaosa käteisestä rahasta nostetaan Suomessa käteisautomaateista, mutta asiakkailla on myös mahdollisuus tehdä nostoja monien kauppojen kassoilta. Lisäpalveluna tämä onnistuu kaupassa jatkossakin, mutta Kaupan liiton mielestä palvelun tarjoamisen pitää säilyä vapaaehtoisena.

Käteisen nostaminen kaupan kassalta toimii erinomaisesti, kun asiakkaat nostavat pieniä käyttövaroja. Asiakkaille tämä on helppoa ja kätevääkin, sillä kaupan kassalla nostettavan summan ei tarvitse olla tasasumma tai sama määrä, minkä automaatilta voi nostaa.  

Pankkien konttori- ja automaattiverkoston pienentyessä on käyty keskusteluja, että käteisen nostomahdollisuus kaupan kassalta tulisi standardoida ja mahdollisesti myös velvoittaa kaupat tarjoamaan käteistä vapaaehtoisuuden sijaan.

”Käteisnostomahdollisuuden tarjoaminen kaupan kassalta on hyvä täydentävä palvelumuoto silloin, kun kauppa niin itse haluaa tehdä. Jos palvelun käyttö lisääntyy merkittävästi tai jos kauppa velvoitetaan hoitamaan pankkipalveluja, merkitsee se kaupalle kulujen kasvua”, linjaa Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Lisäpalvelut nostavat kaupan kuluja

Kaupalla on pitkä kokemus lisäpalveluiden tarjoamisesta esimerkiksi Postin ja Veikkauksen asiamiehenä. Lisäksi kunnissa, joissa palveluja on jo valmiiksi ajettu alas, jatkaa kauppa mielellään aktiivisena palveluntarjoajana. ”Kaupan huolena on se, että nostomahdollisuuden laajentaminen saattaisi johtaa pankkien tarjoamien käteispalveluiden alasajoon ja siirtää työn ja samalla rahahuollon kustannuksia käytännössä pankeilta kaupoille”, Loikkanen jatkaa.

Kysyntä kohdistuu kaupan kassalla erityisesti arvoltaan pieniin seteleihin sekä kolikoihin, joita kauppa joutuu muutenkin tilaamaan lisää vaihtorahaksi. ”Lopputuloksena käsiteltävien setelien ja kolikoiden määrä kaupassa kasvaisi, mikä luonnollisesti kasvattaisi rahahuoltokustannuksia. Vaihtorahatarvetta lisäisi myös se, että kaupan pitäisi varmistaa käteisnostojen onnistuminen myös aamutunteina”, Loikkanen kuvaa.

Tämänhetkisten kokemusten perusteella kaupan käteispalvelu toimii hyvin automaatteja täydentävänä palvelumuotona, ja kauppa on valmis kehittämään sitä. Tilanne muuttuu, jos kaupan kassa alkaa toimia esimerkiksi matkavaluutan nostopaikkana. ”Kuluttajat nostavat automaateista esimerkiksi merkittäviä määriä matkavaluuttaa, mikä ei siirry automaatilta kauppaan – eikä ylipäänsä edes kotimaan setelikiertoon. Näin voisimme äkkiä olla tilanteessa, jossa kaupan kassaan asiakkailta tuleva käteisen määrä olisi merkittävästi pienempi kuin kuluttajien kassalta nostama rahamäärä”, Loikkanen valottaa.

Loikkanen nostaa esille myös tärkeän turvallisuuspuolen. ”Jos pankkipalveluita siirretään kaupalle, pitää turvallisuusasiat ottaa kokonaan uuteen tarkasteluun. Tämä kasvattaisi kaupan kustannuksia entisestään”, Loikkanen päättää.

Kuva: Andrey Popov/123RF