Vertaisverkkokauppa eli kuluttajien välinen käytetyn tavaran ostaminen ja myyminen netissä kasvaa 5–10 prosentin vuosivauhdilla. Tutkimuksen mukaan vertaisverkkokaupassa näkyy kuluttajien arvomaailman murros.

Tampereen yliopisto ja Kaupan liitto arvioivat yhteistyössä toteuttamassaan tutkimushankkeessa, että vertaiskaupan kokonaismarkkina on vuosittain noin 480 miljoonaa euroa. Tästä verkossa tapahtuvien vertaiskauppa-alustojen osuus on lähes 80 % eli noin 371 miljoonaa euroa.

Tutkimukseen osallistuneista, reilusta 1 500 vastaajasta noin 30 % oli ostanut tavaraa vertaisverkkokaupasta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vertaisverkkokaupan vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 5–10 %.

Tavaran jälkimarkkinat valtavirtaistuvat

Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopistosta puhuu kaupan evoluutiosta, jossa vertaisverkkokaupalla on yhä vahvempi rooli.

”Tavaran jälkimarkkinan – eli käytetyn tavaran ostamisen ja myymisen – valtavirtaistuminen jatkuu, sen volyymi ja kuluttajien preferenssi sen suosimiseen kasvavat. Se on entistä varteenotettavampi, ja tulotasosta riippumaton, ostamisen ja myymisen kanava kaikille ikäluokille”, toteaa Saarijärvi.

Kuluttajien halu käyttää vertaisverkkokauppaa ostamisen kanavana on kasvanut lähes kaikissa tutkituissa tuoteryhmissä. Euromääräisesti suosituimpia tuoteryhmiä tutkimuksen mukaan olivat harrastukset, tietotekniikka ja kodinkoneet, huonekalut ja sisustus sekä lastenvaatteet, -kengät ja muut lastentarvikkeet.

Suosituin vertaisverkkokauppa-alusta, arkipäiväisemmin nettikirppis, on Tori.fi, jota hyödyntää ostamiseen noin 44 % ja myymiseen yli 55 % vastaajista. Toisena tulee Facebookin osto- ja myyntiryhmät (ostamiseen 26 % ja myymiseen noin 28 % vastaajista) ja kolmantena Huuto.net-palvelu (ostamiseen 15 % ja myymiseen noin 9 % vastaajista).

Vertaisverkkokauppa on arvovalinta

Rahan säästäminen sekä tuotteiden elinkaaren jatkaminen ovat tärkeimpiä syitä vertaisverkkokauppojen suosimiselle. Myymiseen puolestaan kannustavat turhasta tavarasta eroon pääseminen, tavaran poisheittämisen välttäminen sekä halu osallistua kierrättämiseen.

Vertaisverkkokaupan suosiossa näkyy myös ikäryhmien välistä eroavaisuutta. Siinä missä vanhempi sukupolvi näkee käytetyn tavaran ostamisen negatiivisesti uhrauksena, nuoret kuluttajat saavat siitä mielihyvää ja kokevat hyötyä. Saarijärven mukaan vertaisverkkokaupan kasvu, etenkin nuorison keskuudessa, kertoo kuluttajien arvomaailman murroksesta.

”Nuoremmat sukupolvet liittävät muita positiivisempia merkityksiä vertaisverkkokaupasta ostamiseen ja myymiseen. Tarjoaako vertaisverkkokauppa sellaisen kuluttajakokemuksen, jota perinteisesti uutta tavaraa myymällä ei voi edes saavuttaa?” Saarijärvi pohtii.

Tutkimuksen aineisto koottiin kuluttajahaastattelujen ja kyselytutkimuksen (1556 vastaajaa) avulla. Vertaiskauppa osana kaupan evoluutiota -tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston, Kaupan liiton ja Vähittäiskaupan tutkimussäätiön yhteistyönä. Tutkimusta rahoittaa muun muassa Liikesivistysrahasto.

Hannu Saarijärvi esitteli tutkimustuloksia 1.2. pidetyssä Kaupan tutkimuspäivä 2018 -tapahtumassa.