Kansalaiset haluavat tuotteisiin pakollisen hiilijalanjälkimerkinnän. Kansalaispaneeli ehdottaa ilmastorahaston perustamista, jonka tehtävänä olisi uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen tukeminen. Päästörajat alittaneita maita halutaan lisäksi palkita.

Sadanseitsemän suomalaisen muodostama kansalaispaneeli äänesti lauantaina 26. syyskuuta suosituksista ilmastoneuvottelijoille. Kansalaiset pääsivät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestivät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Suomessa kansalaispaneelin järjesti Kuluttajatutkimuskeskus.

Kansalaispaneeliin osallistuneet suomalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta. He toivovat YK:n ilmastokonferenssin saavan aikaiseksi sopimuksen, johon myös Suomi liittyy. 85 prosenttia panelisteista toivoo, että sopimuksen rikkojille asetettaisiin rangaistuksia. Paneeli kannatti myös fossiilisten polttoaineiden hintojen nostamista. Eri maiden kansalaispaneelien mielipiteitä voi tutkia verkosta osoitteesta

http://www.wwviews.org/.