Kaupan alan vuokratyöntekijät viihtyvät työssään hyvin ja ovat myös motivoituneita työhönsä. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton teettämän tutkimuksen mukaan jopa 89 prosenttia kaupan alan vuokratyöläisistä voisi suositella työtä tuttavalleen.

Tärkein motiivi paiskia töitä kaupan alalla oli vastaajien mukaan se, että työntekijä voi itse valita työajan ja -paikan. 64 prosenttia vastaajista ilmoitti tämän syyksi, miksi he tekevät vuokratyötä. Lisäksi lisäansiot ja vuokratyön helppo saatavuus olivat syitä, joiden vuoksi vastaajat paiskivat epäsäännöllistä työtä.

Vastaajista 56 prosenttia ei haluaisi vakituista työsuhdetta nykyisestä asiakasyrityksestä. Vain 12 prosenttia kaupan alalla vuokratyötä tekevistä oli tarjottu asiakasyrityksestä vakituista työsuhdetta, jota he eivät olleet ottaneet vastaan.

Vastaajat tyytyväisiä työhönsä

Kaupan alan vuokratyöläiset arvioivat työn sisältöä hyvin arvosanoin. Vastaajien mielestä työ on ollut sitä, mitä heille on luvattu ja työstä saatu palkka on vähintään samalla tasolla kuin asiakasyrityksen saman kokemuksen ja koulutuksen omaavilla työntekijöillä.

Suurin osa vastaajista oli saanut asiakasyritykseltä riittävästi perehdytystä työhönsä sekä tehtävät kannustivat heitä yrittämään parhaansa.

Työn sisällön lisäksi kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että työnantaja on hoitanut palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat asianmukaisesti. Työnantajaa pidettiin useimmin myös laadukkaana ja menestyvänä.

Promenade Researcin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1286 kaupan alalla vuokratyötä tekevää henkilöä. Vastaajista suurin osa (67 %) oli alle 25-vuotiaita ja saaneet toisen asteen koulutuksen (65 %). Vastaajista suurin osa eli 48 prosenttia oli pääkaupunkiseudulta.

Lue lisää: Tutkimus: Vuokratyöntekijät työllistyvät nopeasti myös taantumassa 10.6.2009