Kaupan alalla työskennellään joka päivä monin eri tavoin vastuullisuuden eteen. Muovikassien ja -pussien määrän aktiivinen vähentäminen on yksi konkreettinen tapa tukea kestävää kehitystä. Muovikassisopimuksen tarkoituksena on vähentää muovisten kantokassien kulutusta kaupan alalla.

Kaupan liitto on näkyvästi mukana kansallisessa Sitoumus 2050 -hankkeessa, ja tämän lisäksi liitto on tehnyt kolme omaa sitoumusta; yksi näistä on ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välillä lokakuussa 2016 solmittu Muovikassisopimus.

EU:n pakkausjätedirektiivin mukaiset muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet on Suomessa pantu täytäntöön vapaaehtoisuuteen perustuvan muovikassisopimuksen avulla (Green Deal). Direktiivillä pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista; konkreettisena tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkilöä kohden vuodessa. Vähentämistavoite ei koske elintarvikkeiden irtomyynnissä tai hygieniasyistä käytettäviä erittäin ohuita muovipusseja.

Suomessa kuluttajat käyttävät jo tälläkin hetkellä muovikasseja ja -pusseja järkevästi; komission selvityksen perusteella Suomi on yksi vähiten muovikasseja käyttävistä EU-maista.

Uusia yrityksiä mukaan ’talkoisiin’

Yksittäinen yritys pääsee mukaan sopimusjärjestelmään, kun se on liittynyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tekemällä hyväksytyn toimenpidesitoumuksen kevyiden muovisten kantokassien vähentämiseksi. Kukin yritys voi päättää itse niistä toimista, joilla se aikoo vähentää muovikassien -ja pussien kulutusta.

Kesällä muovikassisitoumuksen ovat tehneet Eurokangas ja Wihuri Oy Aarnio, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon muovikassien käytön vähentämiseksi ja näin edistää kestävää kehitystä. Molemmissa yrityksissä on jo ryhdytty konkreettisiin toimiin tärkeän asian puolesta.

Eurokangas muutti 1.9. alkaen muovikassit maksullisiksi. ”Me kannustamme asiakkaita tekemään itse kankaisia kestokasseja”, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Heidi Keskikylä ja jatkaa: ”Verkkosivuiltamme ja kassoilta saa ilmaisen ohjeen kassin tekemiseen. Toteutimme juuri somekanavissamme kisan, jolla aktivoimme asiakkaitamme lähettämään meille kuvan itsetehdystä kassista. Saimme ompelevilta asiakkailtamme lähes sata kassikuvaa! Niille, jotka eivät itse halua ommella, meillä on tarjolla Eurokankaan maksullinen kankainen logokassi.”

Kuvassa Heidi Keskikylä Eurokankaalta

Wihuri Oy Aarnion toimipisteissä asiakkaita informoidaan sitoumuksesta kertovilla julisteilla. ”Metro-tukkujen kautta myydään vuosittain toistasataa tuhatta muovista kantokassia, ja aiomme pitää kassit jatkossakin maksullisina”, kertoo kenttäpäällikkö Tuula Tolvanen. ”Loppuvuoden aikana korvaamme nykyiset kassit kierrätysmuovista valmistetuilla kasseilla. Lisäksi henkilökuntamme tarjoaa asiakkaille aktiivisesti muitakin pakkausvaihtoehtoja. Yksi esimerkki tästä ovat hyllytyksestä vapautuneet pakkauslaatikot”, Tolvanen jatkaa.   

Palaute on ollut positiivista

Myymälähenkilöstön asenteella ja sitoutumisella on tärkeä rooli muovikassien vähentämisessä. ”Eurokankaan henkilökunnan kanssa käytiin asiat hyvissä ajoin läpi, jotta he osaisivat varautua asiakkailta mahdollisesti tulevaan palautteeseen. Olemme yllättyneitä siitä, miten positiivisesti asiakkaat ovat ottaneet sitoumuksemme vastaan. Luonnollisesti mukaan on mahtunut myös muutama harmistunut palaute, mutta näissä tilanteissa olemme pyrkineet keskustelemaan asiakkaiden kanssa maksullisuuden taustoista”, Keskikylä kertoo.

Myös Aarniolla ja Metro-tukuissa sekä henkilöstö että asiakkaat ovat ottaneet muovikassien vähentämisen hyvin vastaan. ”Vastuullisuus on osa strategiaamme, ja se herättää positiivisia ajatuksia niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin keskuudessa”, Tolvanen toteaa tyytyväisenä.    

Tavoitteiden saavuttamista seurataan tarkasti

Sopimusjärjestelmässä mukana olevat yritykset raportoivat toimintansa tuloksista vuosittain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään. Jos vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, ministeriö valmistelee ehdotukset muutoksista vuosille 2021–2025. Samalla sovitaan siitä, miten muutokset toteutetaan yhdessä sopimusosapuolten kanssa.

Eurokankaan myymälöissä muovikassit ovat nyt koodattuina kassajärjestelmään, joten niiden kulutusta on helppo seurata. ”Meille luonnollinen tavoite on edistää entisestään vaihtoehtoisten materiaalien kuten kankaiden käyttöä ostoskassien materiaalina. Yritämme myös tulevaisuudessa löytää ympäristöystävällisempiä materiaaleja kankaiden pakkaamiseen”, Keskikylä kertoo. Myös Wihurilla tavoitteiden toteutumista on helppo seurata kassien myyntiä seuraamalla. ”Keräämme myös koko ajan palautetta sekä henkilökunnalta että asiakkailtamme”, Tolvanen puolestaan sanoo.

Vapaaehtoisen kevyiden muovisten kantokassien vähentämissitoumuksen on Eurokangas ja Wihuri Oy Aarnio mukaan lukien tehnyt tähän mennessä kahdeksan kaupan alan yritystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sovittuja toimenpiteitä toteutetaan jo yhteensä tuhansissa toimipaikoissa eri puolella Suomea − myymälöissä, myyntipisteissä ja tavarataloissa.

Kaikki kaupan alan yritykset mukaan!

Kaupan liitto toivottaa kaikki alan yritykset lämpimästi mukaan muovikassisopimuksen piiriin. ”On hienoa, että kaupan ala on lähtenyt sopimukseen innolla mukaan. Muovikassisopimuksessa onnistuminen on kaupan alalle kunniakysymys. Sen myötä voimme konkreettisesti osoittaa, kuinka vastuullisesta toimialasta kaupassa on kyse”, toteaa Kaupan liiton ympäristöasiantuntija Marja Ola.