Kaupan liitto järjesti keskiviikkona 7.11. koko päivän kestäneen koulutustilaisuuden muoveihin liittyen. Antoisien puheenvuorojen myötä monipuolisen muovin käyttöä pohdittiin myös tulevaisuuden tiukentuvia säädöksiä silmällä pitäen.

Idea koulutuksen järjestämisestä syntyi, kun Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola oli mukana kansallista muovitiekarttaa valmistelevassa ryhmässä. ”Pohdimme, miten voisimme tukea toimialaa muovitietouden edistämisessä. Vaikka muoveista puhutaan nyt paljon, halusimme lähteä liikkeelle perusasioista. Niinpä koulutukseen osallistuminen ei vaatinut etukäteisosaamista muoveista”, Ola kertoo.

Osallistujia oli kouluttamassa monipuolinen joukko alan asiantuntijoita. Päivän aluksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimustiimin päällikkö Maija Pohjakallion johdolla otettiin esimerkiksi sellaiset käsitteet, kuten mikromuovit, oksohajoavat muovit, biopohjaiset ja biohajoavat muovit, haltuun. Muoveja koskevan säätely on tiukentumassa, kertoi puolestaan Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja Antro Säilä. Hän kertoi mm. EU:n kiertotalouspaketin soveltamisesta Suomen lainsäädäntöön.

Koulutuksessa keskusteltiin myös kemikaalilainsäädännöstä, jolla on kosketuspintaa muovien kanssa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Sari Tuhkunen nosti esille REACH-asetuksen vaatimuksia muovien raaka-aineille ja muovituotteille sekä muita muovituotteita koskevia rajoituksia.

”Koulutuksessa käytiin läpi myös sitä, mitä optimoitu pakkaussuunnittelu tarkoittaa ympäristön kannalta. Osallistujat oppivat myös uutta monikerrospakkauksista ja uusista ratkaisuista kerrostamiseen, sekä todella mielenkiintoisista pakkausten sensoreista”, Marja Ola kertoo.

Päivä päätettiin kahdella kaupan yritysesimerkillä hyvistä muovikäytänteistä. Keskon vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske ja SOK:n vastuullisuuspäällikkö Terhi Salminen kertoivat yritystensä päivitetyistä muovilinjauksista.  

Marja Ola on tyytyväinen päivän monipuoliseen antiin ja hyvään keskusteluun. ”Spontaanin palautteen perusteella päivä oli antoisa osallistujille. Tiivis keskustelu viesti myös siitä, että vastaavalle koulutukselle olisi tarvetta myös tulevaisuudessa.”