Protektionistiset virtaukset näkyvät jo EU-alueellakin. Vähittäis- ja tukkukauppa on viime vuosina törmännyt yhä useampiin syrjiviin säädöksiin EU-maissa. Vapaa kauppa alkaa olla uhattuna, varoittaa EuroCommerce.
Christian Verschueren Kaupan trendit -tapahtumassa. Kuva: Kaupan liitto / Juha Rahkonen

Yhä useammat maat ovat pystyttäneet kaupan esteitä viiden viime vuoden aikana. Maailman Kauppajärjestö WTO:n mukaan kansallisten rajoitusten määrä on kaksinkertaistunut G20-maissa viidessä vuodessa. Yhdysvallat vetäytyy kauppasopimuksista. Kiina ja Intia puhuvat yhä jyrkemmin ulkomaisista tuotteista ja palveluntarjoajista.   

Sama trendi näkyy EU:ssakin

”Vähittäis- ja tukkukauppa kohtaa syrjivää säädöstöä useissa EU-maissa, jotka pyrkivät suojaamaan omia toimijoitaan. Tämä uhkaa vapaata kauppaa yleensäkin ja erityisesti eurooppalaista yhteismarkkinaa. Niitä pitäisi kuitenkin vahvistaa, ei nakertaa, jos haluamme, että kasvu ja työllisyys kohenevat”, herätteli EuroCommercen pääjohtaja Christian Verschueren. Hän puhui Kaupan trendit -tapahtumassa Helsingissä.

Ulkomaisia toimijoita rajoittavia tai syrjiviä säännöksiä on säädetty lähinnä useissa itäisen Keski-Euroopan maissa mm. ruokaa, verotusta, tuotteita ja markkinoille pääsyä koskien.

EU:n komission mukaan vuoden 2016 aikana tuli voimaan 56 uutta EU:n ja muiden alueiden välistä kauppaa tai investointeja koskevaa estettä. Erityisesti BRIC-maat, Venäjä etunenässä, kunnostautuivat uusien esteiden pystyttämisessä.

Kanada- ja Japani-sopimukset tuovat suuria hyötyjä

Vastapainoksi Vershueren nosti esiin kaksi tuoretta esimerkkiä vapaakaupan eduista: EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus, joka solmittiin äskettäin - vuosien neuvottelujen jälkeen - sekä EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus, jonka raameista on sovittu.

Kanada-sopimus tuo 500 miljoonan euron arvosta etuja EU-maiden viejille. Japani-sopimus lisää merkittävästi Japanin kanssa käytävää kauppaa, kunhan kaupan esteet ja tariffit poistuvat. EU-alueelta viedään Japaniin nykyään tuotteita ja palveluita 86 miljardin euron arvosta.

Uusien esteiden rakentaminen ei ole viisasta

Suunta tässä on toinen kuin Yhdysvalloilla, joka haluaa mm. neuvotella uusiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alue NAFTA- sekä Yhdysvaltojen ja Korean väliset kauppasopimukset, vetäytyä Tyynenmeren yhteistyöstä (TPP, Trans Pacific Partnership).

”Uusien esteiden rakentaminen kaupalle on erhe, joka lopulta köyhdyttää kaikkia. Kansallisten toimijoiden suosiminen nostaa kuluttajahintoja ja estää heitä hyötymästä kilpailusta”, Verschueren huomautti.

”Se myös vahingoittaa juuri niitä yrityksiä, joita koetetaan suojella: ne eivät pääse kilpailemaan globaalisti eivätkä hyötymään kilpailijoidensa innovaatiosta.”