Maaliskuun alussa 2010 käynnistyy jälleen vuoden mittainen opintokokonaisuus Kaupan alan johtamiskoulutusohjelma. "Ohjelma on suunniteltu kaupan yritysten todellisia tarpeita kuunnellen", kertoo varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen Kaupan liitosta.

Kaupan JOKO tarjoaa käytännön keinoja ja ratkaisuja menestymiseen. Kilpaillulla ja nopeasti muuttuvilla kaupan alan markkinoilla menestyvät ne, joilla on näkemystä, kykyä ja ketteryyttä strategioiden jalkauttamiseen. Lisäksi on pystyttävä nopeasti vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

"Kaupan JOKO -ohjelman osallistujien kokemukset ovat olleet erinomaiset. Ne ovat ylittäneet laadullisilta ominaisuuksiltaan kaikki odotukset. Parasta on monipuolisuus sekä kotimaiseen ja kansainväliseen maaperään pureutuminen", Ropponen jatkaa.

"Osallistujat saavat ohjelman aikana parhaat evätt tulevaisuuden haasteita varten ja luovat samalla arvokkaita kontakteja muihin kaupan alan toimijoihin."

Lisätietoja koulutuksesta saat Kaupan JOKO -infotilaisuudessa 9.10.2009 klo 8.00-10.30.