Tammi-toukokuussa pantiin vireille kaupan alalla 258 konkurssia, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten. Kaupan alan konkurssiin ajautuneissa yrityksissä työskenteli tuhat ihmistä, kun vastaava luku vuosi sitten oli reilu 500.

Kaiken kaikkiaan konkursseja tehtiin ajanjaksolla 1 456 konkurssia, mikä on noin 33 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 435, mikä on 2 070 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit lisääntyivät rakentamisen päätoimialalla.