Kaupan liitto kannattaa avoimuusrekisterin perustamista ja sitoutuu kaikessa toiminnassaan hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin. Avoimuutta voi edistää monella tavalla edunvalvontaorganisaatioissa, myös vapaaehtoisin toimin. Esimerkkinä tästä vaikkapa tuloslaskelman ja taseen julkistus.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK viestitti 13. syyskuuta tukevansa eduskunnan puhemiehen Paula Risikon ehdotusta, että Suomeen perustetaan avoimuusrekisteri. Ehdotuksen mukaan rekisteriin liittyisivät ammattimaista vaikuttamistyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja yritykset.

Kaupan liitto on asiassa samalla linjalla.

”Edunvalvonta ja lobbaus kuuluvat olennaisena osana toimivaan demokratiaan. Tavoite lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä edistää kansalaisten luottamusta poliitikkojen työhön on oikea”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kaupan liitto on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin. Liitto on mukana Euroopan unionin edunvalvojien rekisterissä, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa.

EU:n avoimuusrekisterillä halutaan vastata peruskysymyksiin, kuten ketkä harjoittavat edunvalvontaa, mitä etuja valvotaan ja miten paljon varoja edunvalvontaan käytetään. Hyvä edunvalvontatapa sisältää avoimuusrekisteriin rekisteröityviä koskevat säännöt sekä toimintaperiaatteet, joita edunvalvojien on noudatettava suhteissaan unionin toimielimiin. Näitä samoja periaatteita Kaupan liitto noudattaa myös kotimaan edunvalvonnassa.

Juhani Pekkala toivottaakin tervetulleeksi suunnan lisätä avoimuutta myös kansallisessa lobbauksessa. Hän muistuttaa, että edunvalvontaorganisaatiot voivat toki lisätä avoimuutta myös vapaaehtoisin toimin, esimerkiksi julkaisemalla tuloslaskelmansa ja taseensa.

Lue lisää Kaupan liiton edunvalvonnasta mm. täältä sekä täältä.