Perjantaina 15.6. järjestettiin avoin keskustelutilaisuus elintarvikeketjun epäterveitä kauppatapoja ehkäisevästä EU-lainsäädännöstä meppi Elsi Kataisen johdolla. Kaupan liiton EU-edunvalvonnan asiantuntija Janne Koivisto oli mukana aiheesta käydyssä paneelikeskustelussa yhdessä Elintarviketeollisuusliiton ja MTK:n edustajien kanssa.

EU-komissio julkaisi huhtikuussa direktiiviehdotuksen epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämiseksi elintarvikeketjussa. Komission pyrkimyksenä on varmistaa pienten ja keskisuurten elintarvike- ja maatalousyritysten oikeudenmukaisempi kohtelu.

Asia on ajankohtainen, sillä direktiivin käsittely on alkanut sekä parlamentissa että neuvostossa. Keskustelutilaisuuden koollekutsuja Elsi Katainen toimii parlamentin ALDE-ryhmän (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) neuvottelijana ko. direktiivissä, joka on tarkoitus viimeistellä EU-instituutioiden välisissä neuvotteluissa vielä käynnissä olevan parlamenttikauden aikana.

Kaupan liiton näkemyksen mukaan lisäsääntely ei paranna elintarvikeketjun sopimussuhteita eikä tuottajan asemaa.

”Komission ehdotus UTP-direktiiviksi ei auta tuottajia. Selvää rakenteellista sisämarkkinaongelmaa, joka edellyttäisi komission lainsäädäntötoimia, ei ole osoitettu. Suomessa kuten muissakin EU-maissa on runsaasti kansallista lainsäädäntöä, joka soveltuu myös elintarvikeketjun sopimussuhteiden käsittelyyn. Sopimusketjun lisäsääntely lisää ainoastaan yritysten hallinnollista taakkaa ja jäykistää koko ketjun toimintaa”, Koivisto toteaa.

Koiviston mielestä elintarvikeketjun lisäsääntely jäykistäisi sopimissuhteita ja lisäisi yritysten hallinnollista rasitetta. ”On tärkeää, että itsesääntelylle jää jatkossakin tilaa toimia. Itsesääntely on aina lainsäädäntöä nopeampi ja kustannustehokkaampi tapa ratkoa erimielisyyksiä”, hän toteaa.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Koiviston lisäksi MTK:n Brysselin-toimiston johtaja Juha Ruippo ja Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori.