Uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen rakentava Tampere3-prosessi saavutti tänään tärkeän merkkipaalun, kun Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin. Kaupan liitto on yksi säätiön perustajista. Suomen suurimmalle toimialalle on tärkeää olla mukana rakentamassa alan toimintaedellytyksiä parantavaa suomalaista korkeakoulutusta.
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Tampereen korkeakoulusäätiöön on tarkoitus yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Ne muodostavat uuden yliopiston, joka omistaa pääosin myös Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin. Säätiön perustajina on parikymmentä yhteisöä ja säätiötä, muun muassa Suomen valtio ja Tampereen kaupunki.

Uudenlaisella korkeakoulukokonaisuudella tavoitellaan entistä joustavampia opintopolkuja opiskelijoille sekä edelläkävijyyttä työelämälähtöisen oppimisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä yhteistyössä kaupungin kanssa. Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.  

”Tampereella tehdään koko Suomen kannalta tärkeää uudistusta, joka tuo uutta ajattelua koko korkeakoulujärjestelmäämme. Yhdistämällä kahden yliopiston ja ammattikorkeakoulun voimat luodaan entistä monialaisempi, kansainvälisempi ja vaikuttavampi korkeakoulu”, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Kaupan liitto on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala on tyytyväinen yhteistyön tiivistyessä entisestään: ”Kaupan liitolle on ensiarvoista tukea paremman ja kansainvälisemmän kaupan ja palveluiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä Suomessa.”

Tampereen korkeakoulusäätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö. Se edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Säätiön tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn eduksi. Tampere3-hankkeen strategisen johtoryhmän puheenjohtajana toimiva vuorineuvos Kari Neilimo kertoo Tampereen yliopiston tiedotteessa uuden yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueiden olevan yhteiskunta, talous, teknologia ja terveys. 

Tampere3-yliopistosäätiön perustajajäsenet juhlavasti koolla 20.4. Tampereen Raatihuoneella.
Allekirjoitustilaisuudessa Kaupan liittoa edusti toimitusjohtaja Juhani Pekkala (kuvassa vas.) 
(Kuvat: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto)