Kaupan liitto on mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n käynnistämässä Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tavoitteena on asenteiden muuttaminen ja syrjinnän vähentäminen työelämässä.

EK:n laajamittaisessa kampanjassa on mukana erikokoisia yrityksiä ja yhteisöjä sekä teollisuudesta että palvelualoilta.

Kampanjan pääviesti on, että työ itsessään ei syrji vaan sen tekevät ihmisten asenteet. Työn tekemisen kannalta esimerkiksi ihmisen uskonto tai ikä ovat yleensä yhdentekeviä – tärkeää on se, että työ tulee tehdyksi. Työn ja sen tekijän väliin tulee vielä liian usein syrjintä, ja siitä pitää päästä eroon.

EK selvitti kuluvan vuoden aikana Taloustutkimuksen toteuttamissa kyselyissä suomalaisten kokemuksia ikäsyrjinnästä ja seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyistä ilmeni, että 10 prosenttia vastanneista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessa viimeisen kahden vuoden aikana. Seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoitti puolestaan kokeneensa seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana.

Kaupan liitto haluaa olla mukana estämässä syrjintää ja edistämässä tasa-arvon toteutumista työelämässä. ”Tasapuolinen, syrjimätön työelämä ja avoin työkulttuuri ovat Kaupan liitolle tärkeitä arvoja. Haluamme olla mukana muuttamassa asenteita avoimempaan suuntaan ja osaltamme tukemassa sitä, että kaikenlainen syrjintä työpaikoilla loppuu”, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Lisätietoja kampanjasta verkkosivuilla www.eisyrji.fi