Kaupan liitto on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan hyvää edunvalvontatapaa ja uskoo, että avoin ja läpinäkyvä toiminta niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin on kaikkien osapuolien etu.

Kaupan liitto on mukana EU:n edunvalvojien rekisterissä, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa. Rekisteristä ilmenevät mm. edunvalvontaa harjoittavat tahot, mitä etuja valvotaan ja miten paljon varoja edunvalvontaan käytetään. Rekisteriä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio.

Hyvä edunvalvontatapa sisältää puolestaan avoimuusrekisteriin rekisteröityviä koskevat säännöt sekä toimintaperiaatteet, joita edunvalvojien on noudatettava suhteissaan unionin toimielimiin. Kaupan liitto noudattaa kotimaan edunvalvonnassa samoja sääntöjä ja periaatteita.

”Kannatamme ajatusta yhtenäisestä, kansallisesta edunvalvontarekisteristä. Näin pelisäännöt ovat yhteiset kaikille edunvalvojille ja tiedot kertyvät yhteen paikkaan. Mallia voitaisiin ottaa EU:sta”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Avoimuutta vahvistaakseen Kaupan liitto on julkaissut esimerkiksi tuloslaskelmansa ja taseensa vuodelta 2016 verkkosivuillaan Kauppa.fi.