Kaupunkikeskustojen elinvoima on laskenut Suomessa yleisesti. Vain neljässä kaupunkikeskustassa tilanne on ennallaan. Kaupan muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää huolehtia keskustojen saavutettavuudesta ja houkuttelevuudesta.

Kaupunkikeskustojen elinvoima on hiipunut vuoden sisällä, ilmenee tuoreesta Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen selvityksestä. Laskentaan osallistuneesta 39 keskustasta vain neljä on säilyttänyt elinvoimansa. Nämä neljä ovat Hämeenlinna, Rovaniemi, Tikkurila ja Loimaa.

Keskustojen elinvoima laski vuoden kuluessa runsaat 7 prosenttia. Helsinginkin tulos laski vajaalla kahdella prosentilla, vaikka keskustassa on viimeistelty suuria rakennushankkeita. Isot rakennushankkeet näkyvät myös Tampereen ja Turun keskustojen tuloksessa.

Keskusta on sitä elinvoimaisempi, mitä enemmän siellä on lauantaina auki olevia liikkeitä ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja. Luvut suhteutetaan kaupungin asukaslukuun.

Varsinkin keskustassa sijaitsevien kauppojen määrä on vähentynyt. Niiden tilalle on tullut toimistoja ja arkisin toimivia yrityksiä. Ravintolat ovat pitäneet pintansa kauppoja paremmin.

Elinvoimaisuuden eteen tehtävä töitä laajalla rintamalla

Kauppa haluaa luonnollisesti pitää kaupunkikeskustat elinvoimaisina.

”On totta, että kansainvälinen kilpailu haastaa kauppoja koko ajan kovemmin. Keskusta-alueiden elinvoimaa saadaan kuitenkin ylläpidettyä ja lisättyä, kun pidetään huolta keskustojen saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla. Myös esimerkiksi monipuolinen tapahtumatarjonta ja yritysten mahdollisuudet toimia joustavasti erilaisissa tilaratkaisuissa lisäävät niin elinvoimaisuutta kuin ostovoimaakin”, toteaa Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen. Hän toimii myös Elävät kaupunkikeskustat ry:n valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana.

Tuoreen selvityksen tuloksissa heijastuu kaupan rakennemuutos. Verkkokauppa sekä keskustojen ulkopuolella sijaitsevat kauppakeskukset vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen.

”Verkkokauppaan kuluttajia houkuttelee ostamisen helppous, ja sama arjen helpottaminen vetää asiakkaita myös automarketteihin”, Loikkanen vahvistaa. ”Juuri siksi on tärkeää varmistaa, että kaikkien ikäryhmien on helppo päästä kaupunkikeskustaan ostoksille.”

Loikkanen kehottaa myös hyödyntämään aktiivisesti keskustojen vahvuuksia, joiden ympärille voi rakentaa miellyttävää ja ostoksille houkuttelevaa ympäristöä. ”Vanhan sanonnan mukaan kauppa tekee kylästä kaupungin. Kauppojen toimintaedellytyksistä pitää huolehtia laaja-alaisesti kaikessa keskusta-alueiden kehittämistyössä”, hän painottaa.

Elävät kaupunkikeskustat -yhdistys on kaupunkikeskustojen kehittäjien yhteistyöverkosto, jonka jäsenenä on kaupan alan yrityksiä ja liittoja, kaupunkeja, kiinteistöalaa ja yrittäjiä. Myös Kaupan liitto on yhdistyksen jäsen.

Kuva: 123RF