Tulevaisuuden haasteet kuten digitalisoituminen, kansainvälistyminen, väestörakenteen muutos ja vastuullisuus muuttavat kaupan toimintaympäristöä sekä myyntityön sisältöä.

"Toimintaympäristön muutos muuttaa myös kaupan myyntityön sisältöä", sanoi SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen tänään Työ ja tulevaisuus -seminaarissa Finlandia-talolla.

Hiltunen näkee, että kaupan työpaikkojen määrä kasvaa juuri toimintaympäristön muutoksesta johtuen.
"Verkkokaupan lisääntyminen ei vähennä myyjien tarvetta. Päinvastoin kaupan alalle tulee tarjolle lisää työpaikkoja nimenomaan verkkokauppojen ylläpidossa ja asiakaspalvelussa."

Internet antaa kaupalle mahdollisuuksia myös kehittää omaa toimintaansa. Esimerkiksi omavalvontaa hoidetaan nyt jo sujuvasti verkossa.

Notkahduksen jälkeen työllisyys kasvaa

Taantuman seurauksena kaupan alan työllisyyteen tulee pieni notkahdus. Hiltunen uskoo kuitenkin, että sen jälkeen työllistämisnäkymät ovat vahvemmat.
"Etenkin erikoiskauppojen määrä lisääntyy ja kaupan palvelut monipuolistuvat, mikä lisää työllisyyttä", Hiltunen näkee.

Lue aikaisemmin julkaistut aiheeseen liittyvät uutiset:
Lehdistötiedote: Tulevaisuudessa kaupan alan työpaikkojen määrä kasvaa 4.11.2009
Kaupan työllisten määrä alle 300 000:n 20.10.2009
Lehdistötiedote: Kaupan työvoiman epäyhtenäinen kehitys jatkuu 20.10.2009