Kaupan palkkasumma jatkoi kasvuaan myös tammikuussa. Kasvu on jatkunut nyt jo vuoden ajan. Erityisesti ovat kasvaneet palkkasummat autokaupassa ja urheilukaupassa.

Tilastokeskuksen mukaan kaupan alan palkkasumma, eli työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita, kasvoi tammikuussa 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Marras-tammikuussa kasvu oli 2,2 prosenttia, kun vuosi sitten samaan aikaan kaupan palkkasumma supistui 0,6 prosenttia.

Erityisen vahvasti viime kuukausina on kasvanut autokaupan palkkasumma. Marras-tammikuussa kasvu oli noin 5 prosenttia. Autokaupassa myös liikevaihto on ollut vahvassa kasvussa.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa palkkasumman kasvu marras-tammikuussa oli noin 2 prosenttia. Vähittäiskaupan alatoimialoista palkkasumma on kasvanut selvästi päivittäistavarakaupassa. Viime vuoden lopulla kasvu oli 3 prosentin luokkaa ja tammikuussa palkkasumma kasvoi jo yli 4 prosenttia.

Urheilukauppa kärjessä

Tavaratalokauppa on tarponut vaikeuksissa, ja se näkyy myös palkkasummassa. Marras-tammikuussa tavaratalokaupan palkkasumma supistui noin 4 prosenttia viime vuodesta.

Vähittäiskaupan alatoimialoista vahvinta palkkasumman kasvu on ollut urheiluvälinekaupassa. Viime vuoden lopulla kasvu oli yli 5 prosenttia. Pelkästään tammikuussa palkkasumma oli peräti yli 9 prosenttia viime vuotta suurempi.

Koko kaupan palkkasumma lähti kasvuun viime vuoden helmikuussa. Kaupan palkkasummakehitys oli viime vuonna parin prosentin luokkaa, kun vuonna 2015 palkkasumma supistui edellisvuodesta.

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Kaupan työtuntien lisääntymisen ohella kaupan palkkasumman kasvua selittää alan työllisyyskehitys. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan pelkästään viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kaupan alan työllisten määrä kasvoi lähes 2 prosenttia.