Uusien, kauppaa rajoittavien tai sitä vääristävien toimien määrä on yleistynyt, vaikka laajalle levinnyttä protektionismia ei olekaan havaittu.

Ulkoministeriö toteutti yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa kyselyn suomalaisyritysten kohtaamista kaupanesteistä. Kyselyn pohjalta tehty raportti on kattava katsaus suomalaisyritysten keskeisiin markkinoihin ja niiden ulkomaantoiminnassaan kohtaamiin kaupan ja investointien esteisiin.

Venäjän markkinat ongelmakohta suomalaisyrityksille
Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet eivät ole lisääntyneet merkittävästi huolimatta kansainväliseen talouskriisiin liittyvästä protektionismin uhasta. Suomen kannalta ongelmana ovat kuitenkin erityisesti Venäjän markkinat. Yritysten ilmoittamista kaupanesteistä lähes puolet kohdataan Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa.

WTO:n selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että talouskriisin elvytyspaketit voivat olla kaksiteräinen miekka. Ne lisäävät kysyntää, mutta paketteihin mahdollisesti liitetyt ”osta kotimaista” -suositukset voivat lisätä kaupanesteitä.

WTO varoittaa, että kriisialoille määräaikaisiksi tarkoitetuista tuista voi tulla pysyvämpiä. Silloin ne vääristävät kauppaa.

EK seuraa tilannetta
EK seuraa aktiivisesti, miten tilanne kehittyy keskeisillä vientimarkkinoilla. Suomalaisyritysten toivotaan ilmoittavan kohtaamistaan kaupan ja investointien ongelmista.

Viime aikoina huolenaiheeksi ovat nousseet juuri markkinoita vääristävät valtion tuet sekä kotimaisten yritysten suosiminen julkisissa hankinnoissa. Myös polkumyynti- ja muut suojatoimitutkinnat ovat lähteneet kasvuun.

Lisätietoa ja raportit EK:n verkkosivuilta