Kaupan ja tuottajien suhteelliset osuudet ruuan hinnasta ovat viime vuosina hieman pienentyneet. Teollisuuden suhteellinen osuus puolestaan on hieman kasvanut.

Tiedot ilmenevät Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä tutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten elintarvikkeiden hinnat ovat muodostuneet vuosina 2008, 2012 ja 2016. Tutkimuksessa tarkasteltiin ruokaketjun eri osapuolten saamien osuuksien kehitystä maito-, liha- ja viljasektorilta.

Tutkimuksen mukaan kaupalle jäävä osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on pienentynyt. Tämä viittaa siihen, että ruuan hinnan lasku johtuu sekä raaka-aineiden ja tuotantoketjun kustannusten laskusta että kaupan omista toimista – esimerkiksi pienemmistä katteista.

”Ruuan hinta nousi Suomessa vuosina 2008‒2013, mutta on sen jälkeen laskenut. Vuosia vertailtaessa on siis muistettava, että ruokaketjussa eri osapuolien jaettavana ollut summa on viime vuosina pienentynyt”, muistuttaa Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi.

Kuluttajat hyötyvät, muille hankalampaa

Teollisuuden osuus kuluttajahinnoista on pysynyt euroissa laskettuna suunnilleen ennallaan. Teollisuus ei ole hankkinut markkinoilta lisää tuloja, mutta kun ruuan hinta on laskenut, teollisuuden saama suhteellinen osuus on noussut.

Maataloustuottajien saama osuus ruuan kuluttajahinnoista on pienentynyt, koska tuottajahinnat ovat yleisen markkinakehityksen myötä laskeneet.

"Koko elintarvikeketjun etu on lopulta se, että ketjussa pystytään tuottamaan sellaisia lisäarvotuotteita, joista kuluttaja on valmis maksamaan. Ruuan hinnan lasku on hyödyttänyt kuluttajia. Ketjun muille toimijoille se on etenkin kannattavuuden kannalta hankala asia", sanoo PTT:n maatalousekonomisti Johannes Piipponen.

Miten tutkittiin?

Teollisuusyrityksiltä pyydettiin tutkimusta varten valittujen maito-, liha- ja viljatuotteiden myyntihintoja ja myyntimääriä. Kaupalta pyydettiin tuotteiden ostohintoja ja -määriä sekä kuluttajahintoja. Tietoja kysyttiin kymmeneltä eri taholta. Tuottajahinnat ovat peräisin Luken tilastoista.

Tutkimus on osa Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamaa tutkimushanketta Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus. Hankkeessa Luke, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PTT tutkivat elintarvikemarkkinoiden rakennetta, toimivuutta ja kilpailullisuutta.

Katso tarkemmin

Elintarvikkeiden hintamarginaalit. PTT työpapereita 196

Kuva: 123rf