Kaupan tilastokirja on valmistunut ja se on luettavissa Kaupan liiton verkkosivuilta. Tilastokirja antaa Kaupan Liiton pelkistettyä tietoa kaupan alasta yleisesti, palkoista, ansiokehityksestä, työvoimakustannuksista sekä kaupan alan yrityksistä.

Kaupan lukuja -tilastokirjasta löytyy tietoa myös kaupan alan työllisyysluvuista.

Tiedot koskevat pääasiassa tukku- ja vähittäiskauppaa. Vertailun vuoksi eräissä tilastoissa on muiden palvelualojen, teollisuuden ja julkisen sektorin tietoja. Ellei muuta ole erikseen todettu, julkaisussa on tarkasteltu työntekijöitä, joiden työaika on 37,5 tuntia viikossa. Ansiokäsitteenä käytetään säännöllisen työajan ansiota ilman tulospalkkiota.

Tiedot koskevat ensisijassa vuotta 2008 ja ovat peräisin Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n tilastoista.

Kaupan tilastoja 2009 -julkaisua ei jaeta jäsenille painotuotteena, vaan se on luettavissa sähköisenä PDF-tiedostona Kauppa.fi-sivuilta. Tilastokirjan on toimittanut Kaupan liiton asiantuntija Kati Kuurne.