Tilastokeskuksen tuoreet työllisyysluvut kertovat, että koko kaupan työllisyyden lasku on jatkunut edelleen tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko kaupan työllisyys oli 298 000, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 312 000. Laskua edellisvuodesta on tullut 4,5 prosenttia. Työllisten määrä on suurempi kuin palkansaajien, koska mukaan lasketaan muun muassa yrittäjät ja yrittäjäpuolisot.

Tukkukaupan ja autokaupan työllisyys laski edelleen, mutta vähittäiskaupan työllisyys parani vuoden takaisesta 2,7 prosenttia ja edellisestä neljänneksestä tuhannella ihmisellä. Suotuisaa kehitystä selittää vähittäiskaupan kuuluminen jälkisuhdannealoihin, joihin taantuma puree myöhemmin viiveellä.

Kaupan työllisyyskehitys 2008-2009

Työlliset (1000) 2009-III 2009-II 2008-III Vuosimuutos(%)

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus   298 301 312 -4,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus   40 41 44 -10,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)   87 90 101 -13,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)   171 170 166 2,7

Lue myös: Kaupan työvoiman epäyhtenäinen kehitys jatkuu