Venäjän talous on palaamassa nopean kasvun uralle, mutta kaupan esteet hidastavat edelleen suomalaisyritysten merkittävää kasvua Venäjän markkinoilla. Tästä huolimatta Kaupan liiton jäsenyritykset uskovat Venäjän tuonnin kasvavan vuonna 2010 yli 20 prosenttia.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän palaavan nopean kasvun uralle 2010–2012. Laitos nosti kokonaistuotannon kasvuennusteensa tälle vuodelle kuuteen prosenttiin aiemmasta kolmesta.

Venäjän kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 ennätysmäiset 8 prosenttia, vaikka talouskehitys alkoi tasaantua jo toisella neljänneksellä ja varovainen kasvu alkoi kolmannella neljänneksellä. Vuositasolla Venäjän kokonaistuotannon ja tuonnin arvioidaan kääntyvän tänä vuonna BOFITin syksyn 2009 ennusteessa ennakoitua voimakkaampaan kasvuun pohjavaikutuksen ja kulutuskysynnän vetämänä. Kasvuvauhti hidastunee vuosina 2011–2012, mutta sen arvioidaan silti pysyvän 4 prosentin tuntumassa.

Venäjän talous on edelleen hyvin riippuvainen kansainvälisten raaka-aine- ja rahoitus-markkinoiden kehityksestä. Talouden nopea kasvu edellyttää kotimaisen kulutuskysynnän merkittävää virkoamista.

Kaupan ala uskoo Venäjän kaupan volyymin kasvavan 2010

Kaupan liiton jäsenyritykset ennakoivat Venäjän tuonnin kasvavan tänä vuonna jopa yli 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tuontikysyntää tukee ruplan hienoinen vahvistuminen sekä öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu. Myös eläkkeiden korotukset, jotka Venäjän valtio toteutti vuoden 2010 alusta, luovat edellytyksiä kulutuskysynnän kasvulle.

Kaupan yritykset uskovatkin myynnin volyymikasvuun eritoten elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja kemian tuotteiden osalta.

”Rakennusteollisuuden osalta kaupan kasvuodotukset ovat edelleen varovaisempia”, sanoo asiantuntija Hannu Kyyhkynen Kaupan liitosta.

Haasteena kaupankäynnin kasvulle on kaupan esteet. Esimerkiksi tullauspaikkojen väheneminen ja uusien koodistojen soveltaminen ovat pidentäneet tullausaikoja ja näin ollen kasvattaneet kaupan kustannuksia.

Lue aikaisemmin aiheesta julkaistut uutiset:
Kauppablogi: Haasteena kaupan esteet 30.3.2010
Venäjä hyväksyi uuden vähittäiskauppalain 30.12.2009
Venäjän tulliliitto lisää kustannuksia ja viivettä idänkaupassa 17.12.2009