Kaupan liiton verkkosivut uudistuivat 25.5. Liiton tavoitteena on kehittää verkkosivuistaan kaupan alan palvelu, joka tarjoaa yhden ikkunan kaupan alan laajaan ja monipuoliseen maailmaan. Käynnistämme myös viikottaisen kaupan alan uutiskirjeen, joka on maksutta ja vapaasti tilattavissa sähköpostiin. Viikkokirjeen lisäksi jatkamme jäsenistölle viestimistä sähköisellä ja paperisella jäsenkirjeellä.

Kauppa.fi:ssä on tietoa ja uutisia suurelle yleisölle, liiton jäsenille sekä jäsenliitoille. Suomen kehittyessä kohti palveluyhteiskuntaa kohti mentäessä kaupan rooli on merkittävä. Sivustolla pyritäänkin nostamaan koko kaupan toimialan imagoa ja profiilia.

Kauppa on liikevaihdolla ja työvoimalla mitattuna kaikkein suurin toimiala. Kaupan liiton viestintäpanostukset keskitetään jatkossa vahvasti verkkoon. Sivuston uudistumisen myötä jäsenliitoille avautuu oma osio, jossa esimerkiksi valiokuntatyöskentelyn dokumentit laitetaan esille. Tämän toivotaan vähentävän tiedonvälitykseen liittyvää sähköpostiliikennettä.

Kaupan liitto on kaupan alan merkittävin etujärjestö, joka kehittää toimintaansa aktiivisesti. Verkkouudistus on osa suurempaa Kaupan liiton strategista ja viestinnällistä uudistumista, joka käynnistyi vuosi sitten. Entinen Suomen Kaupan Liitto typistyi maaliskuussa muotoon Kaupan liitto ja otti käyttöön uuden tunnuksen. Uuden tunnuksen on toteuttanut designtoimisto Dog Design ja verkkokonseptisuunnittelun ja verkon visuaalisen ilmeen designtoimisto Idean. Verkkosivun teknisestä toteutuksesta vastaa Exove.