Kaupan liitto tekee nuorisoviestinnässä tiivistä yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa. Tavoitteena on helpottaa nuorten ammatinvalintaan liittyvää päätöksentekoa kertomalla alan ammateista. Opoille ja opettajille jaetaan puolestaan yhteisvoimin tietoa nuoren tukemiseksi työuran valinnassa.

Kauppa haluaa kertoa nuorille alan osaamistarpeista ja urapoluista sekä siitä, minkälaisella koulutuksella kaupan alalle on mahdollista työllistyä. On sekä nuoren että hänen työnantajansa etu, että alalle tulevalla henkilöllä on realistinen käsitys toimialan tarjoamista mahdollisuuksista.

Taloudellisen tiedotustoimiston Kun koulu loppuu -verkkosivustolla esitellään laajasti kaupan alaa. Jutuissa ja videoissa alan nuoret ammattilaiset kertovat työstään, koulutuksestaan ja urasuunnitelmistaan. Esiteltäviksi on valittu sekä perusammattitehtäviä että korkeakoulutusta vaativia työtehtäviä. Myös kesätyöntekijät pääsevät ääneen.

Mihin sitten, kun koulu loppuu?

Helmikuu on kaupan teemakuukausi Kun koulu loppuu -sivustolla, ja niinpä kävijä ohjataan jo heti etusivulta tutustumaan kaupan alaan. Kuluva kuukausi on hyvä ajankohta erityisnäkyvyydelle, sillä yhteisvalintojen ajankohta lähestyy ja nuoret puntaroivat alavalintojaan.

Viime vuonna vastaava etusivunäkyvyys toi yli 4 200 kävijää sivuillemme, ja tänä vuonna luvun odotetaan hyvän ajoituksen ansiosta kasvavan. Etusivunäkyvyyden alkajaisiksi Kaupan liitto on tehnyt uuden mielenkiintoisen ammattiesittelyvideon, joka kertoo verkkokauppayrittäjyydestä.

Kaikkiaan kaupan alan videoita on katsottu #kunkoululoppuu-sivustolla yli 62 000 kertaa. Eniten nuoria ovat kiinnostaneet varastotyöntekijän ja kauppiaan ammattiesittelyt, mutta myös esimerkiksi verkkokaupan sisällöntuottajan, myymäläpäällikön ja design managerin ammateista kertovat videot ovat olleet klikattuja. Muutama kuukausi sitten valmistunutta vastuullisuuspäällikön työtä esittelevää videota on ehditty katsoa tähän mennessä jo noin 2 600 kertaa.

TAT on koonnut kumppaneidensa kanssa Kun koulu loppuu -julkaisun, joka on suunnattu abeille. Lehdessä on tälläkin kertaa aukeaman laajuinen kaupan toimialaesittely. Lehden painosmäärä on tänä vuonna 15 000 kpl, mikä on hiukan vähemmän kuin viime vuonna. Pienentynyttä painosmäärää korvaa verkossa luettava näköislehti.

Kohdennettua viestintää myös aikuisille

Jotta nuoren ammatinvalinta helpottuisi, halutaan tietoa ja tukea tarjota myös kouluille ja niissä työskenteleville aikuisille.

Opetin.fi -palvelu tukee kouluja opetuksen kehittämisessä kohti tulevaisuuden työelämää. Opettajien ja opinto-ohjaajien avuksi palvelussa on oppimateriaaliksi tehty diasarja kaupan alasta.

Kaupan liitto on mukana opettajankouluttajille suunnatun seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Seminaarissa opettajankouluttajat tutustuvat ajankohtaisiin yrityselämän teemoihin ja osallistuvat yritysvierailulle. Viime vuoden seminaarin teemana olivat digitalisaation vaikutukset työhön, muuttuva johtamiskulttuuri ja työssä tapahtuva oppiminen. Tämän vuoden teemaksi on valittu vastuullisuus.

#kunkoululoppuu