Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanja on käynnistynyt. Kaupan liitto on jälleen mukana hankkeen asiantuntija- ja toimialakumppanina.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja niin ikään nuorten suurin työllistäjä; yli 20 % alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla. Tämän lisäksi kauppa on myös elinkeinoelämän suurin kesätöiden tarjoaja, sillä yhteensä kaupan alalla työskentelee joka kesä arviolta 25 000 nuorta.

Vuosi 2018 on kahdeksas Vastuullinen kesäduuni -kampanjavuosi. Mukana on jo tässä vaiheessa lähes 400 yritystä, ja niistä 52 on kaupan alalta. Kauppa on ranking-listassa tällä hetkellä kakkosena heti ykköspaikkaa pitävien julkisten toimijoiden imussa.

Nuoret joukolla kesätöihin

Kampanjan tavoitteena on, että kesäksi 2018 tarjolle tulisi 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Kesällä 2017 kampanjassa mukana olleita kesäduunipaikkoja oli tarjolla 55 000. Kampanjan taustalla ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media, ja Kaupan liitto jatkaa työtään asiantuntija- ja toimialakumppanina.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja haastaa työnantajia tarjoamaan 14−29-vuotiaille laadukkaita kesätyöpaikkoja. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kuuteen periaatteeseen:

  • tarjoamaan hyvän hakijakokemuksen
  • tarjoamaan mielekästä työtä
  • perehdyttämään ja ohjaamaan kesätyöntekijät
  • olemaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen
  • tarjoamaan kohtuullisen palkan
  • antamaan kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen

Hyvä kesätyökokemus on tärkeä

Kesätyö on tärkeä kokemus nuorelle. Kesätöissä opitaan työelämän pelisääntöjä, tutustutaan eri toimialoihin ja luodaan pohjaa omalle urakehitykselle.

Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan kesätyökyselyyn vastanneista nuorista kertookin kesätyön lisänneen kiinnostusta työelämää kohtaan.

”Hyvän kesätyökokemuksen tarjoaminen on verraton keino kiinnittää nuori osaksi yhteiskuntaa ja kehittää samalla hänen työelämäntaitojaan. Työnantaja taas hyötyy nuoren tuoreista näkökulmista ja osaamisesta”, sanoo johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen tiedotustoimisto TATista.

Monelle nuorelle kauppa on ensimmäinen työpaikka. ”Vastuullinen kesäduuni -kampanjan mukaisten periaatteiden noudattaminen on kaupan alalle erittäin tärkeää. Nuoret jakavat kesätyökokemuksiaan muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja näin myös kaupan maine hyvänä työpaikkana leviää kaveripiirissä”, vahvistaa Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä.

#VKD18