Tilastokeskuksen kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti väheni huhtikuussa 0,1 prosenttia vuoden 2008 huhtikuusta. Myös kuluttajien luottamus talouteen koheni. Ajankohtaa pidettiin entistä otollisempana varsinkin kestotavaroiden hankkimiselle ja myös lainanotolle.

Vähittäiskaupan myynti väheni huhtikuussa 0,1 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Myynnin määrä laski samana aikana 1,6 prosenttia. Myynnin laskuun vaikutti pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle, kun viime vuonna pääsiäinen oli maaliskuussa. Huhtikuussa kauppapäiviä oli kaksi vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kaupan pikaennakko perustuu otokseen, joka kattaa keskimäärin 50 prosenttia vähittäiskaupan liikevaihdosta. Toimialoittaiset tiedot kaupan myynnistä julkaistaan seuraavan kerran 15.6.2009.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kehitys, huhtikuu 2009 (TOL 2008)

  Indeksi-
pisteluku
Uusimman kuukauden
vuosimuutos
%*
Kumulatiivinen
vuosimuutos
%**
04/2009 04/2009 01-04/2009
Arvo 118,1 -0,1 -1,8
Määrä 110,2 -1,6 -3,4
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2009 huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 2009 tammi-huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kuluttajilla myönteiset odotukset Suomen taloudesta toukokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui selvästi toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 7,2, kun se oli huhtikuussa 1,0 ja maaliskuussa -1,5. Alimmillaan joulukuussa luottamusindikaattori oli -6,5.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta elpyivät pitkästä aikaa selvästi plussalle. Myös arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta pysyivät kuitenkin edelleen synkällä tasolla. Lisäksi monet työlliset kokivat toukokuussa uhkaa työttömyyden osumisesta omalle kohdalle.

Toisaalta säästämismahdollisuudet arvioitiin kotitalouksissa hyviksi ja kuluttajilla riitti viime kuukausia enemmän optimismia oman taloutensa suhteen. Toukokuussa ajankohtaa pidettiin entistä otollisempana varsinkin kestotavaroiden hankkimiselle ja myös lainanotolle.

Luottamus talouteen oli miinuksella lokakuusta maaliskuuhun ja sitä ennen 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4.–18. toukokuuta 1 459 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, huhtikuu 2009*

* Lähde ja graafit: Tilastokeskus