Päivittäistavarakauppa on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, joka julkistettiin perjantaina 8.2. Sitoumuksella, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Elintarvikealan sitoumuksen vuosille 2019−2021 ovat allekirjoittaneet Päivittäistavarakauppa ry:n lisäksi Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Pakkausyhdistys ry sekä kolme ministeriötä: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Sitoumus perustuu vapaaehtoisuuteen.

”Kauppa sitoutuu käytännön tekoihin, jotka vähentävät alan ilmastovaikutuksia ja tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä”, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo.

Kaupalla toimialakohtaisia tavoitteita

Kauppa on asettanut tavoitteen, että ensimmäisen vuoden aikana sitoumukseen liittyvät alan yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan liikevaihdosta.

Tämän lisäksi päivittäistavarakauppa on asettanut itselleen toimialakohtaisia tavoitteita, joilla se pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ja lisäämään kierrätystä. Tavoitteena on lisätä päivittäistavarakaupan kierrätysastetta vähintään neljällä prosenttiyksiköllä 78 prosenttiin sekä vähentää ruokahävikkiä vähintään 13 prosentilla korkeintaan 1,75 prosenttiin myytyjen elintarvikkeiden painosta laskettuna vuoteen 2021 mennessä.

Sitoumukseen liittymällä kaupan alan yritykset sitoutuvat tekemään konkreettisia materiaalitehokkuustoimia sekä raportoimaan tuloksistaan vuosittain – yhteensä kolme kertaa. Yksittäinen yritys voi valita toimintansa kannalta juuri itselleen sopivimmat ja tehokkaimmat keinot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja saada kilpailuetuja, joiden myötä se voi saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.

Ensimmäiset sitoumukseen liittyneet kaupan alan yritykset ovat K-ryhmä, S-ryhmä, Lidl Suomi ja Heinon Tukku.

Yhteistyö lisääntyy arvoketjussa

Elintarvikealan sitoumus kattaa suuren osan arvoketjusta – elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan – joten sitä voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä. Sitoumuksen myötä materiaalitehokkuutta koskeva yhteistyö elintarvikealan toimijoiden, julkisen hallinnon ja tutkimuksen kesken saa niin ikään uudenlaista nostetta.

”Päivittäistavarakaupan yrityksissä tehdään pitkäjänteisesti työtä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoumuksen myötä tätä tärkeää työtä voidaan tuoda entistä paremmin näkyväksi myös kuluttajille”, Luoto toteaa.

Nyt tehdyn sitoumuksen lisäksi Päivittäistavarakauppa ry osallistuu vuosina 2018−2020 toteutettavaan Luonnonvarakeskus Luken hankkeeseen, jossa kehitetään kansallisen ruokahävikin seurantajärjestelmä ja tehdään tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi Suomessa.

Elintarvikealan sitoumus on osa Agenda 2030 -toimintaohjelmaa, kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa.

-------

Sitoumuksen yhteiset tavoitteet:

  • Saavuttaa mittavia taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä
  • Lisätä tietoa materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista elintarvikealalla ja kuluttajien keskuudessa.
  • Pienentää ruoan ja ruokapakkausten ympäristövaikutuksia.
  • Vähentää hävikkiä ja lisätä kierrätystä elintarviketeollisuudessa, pakkausalalla ja päivittäistavarakaupassa.

Kuva: 123RF