Kaupan liitto tiivistää kaupan eri toimialojen yhteistyötä. Liiton uusi elinkeinopoliittinen johtoryhmä koordinoi elinkeinopolitiikan edunvalvontaa ja hakee kaupalle entistä yhtenäisempää ääntä.

Kaupan murros muuttaa vauhdilla elinkeinoelämän suurimman toimialan edunvalvonnan rakenteita. Strategiansa mukaisesti Kaupan liitto kehittää toimintaansa ja vahvistaa edelleen edunvalvontayhteistyötä toimialaliittojensa kanssa.

Elinkeinopoliittisen johtoryhmän työ käynnistyi viime vuoden lopulla. Ryhmä toimii liiton laajennettuna johtoryhmänä. Sen tehtävänä on koordinoida päivittäistavarakaupan, teknisen kaupan sekä erikois- ja käyttötavarakaupan elinkeinopoliittista edunvalvontaa ja siihen liittyviä työnjaollisia ratkaisuja.

”Tavoitteena on yhä parempi vuorovaikutus ja yhteistyö kaupan eri toimialojen välillä. Yhdessä rakennamme parempaa ja vetovoimaisempaa toimintaympäristöä kaupalle ja palveluille sekä vaikutamme vastuullisten vapaiden markkinoiden puolesta”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Uusi yhteistyö vastaa paremmin kaupan nykyistä rakennetta, jossa raja tukku- ja vähittäiskaupan välillä on monella kaupan alalla hävinnyt. Digitalisoituminen on muuttanut vauhdilla koko kaupan kenttää.

Vastuullisuuteen yhä vahvempaa panostusta

Loppuvuonna 2017 käynnisti toimintansa myös Kaupan liiton vastuullisuusryhmä. Sen tavoitteena on vahvistaa vastuullisuutta liiton agendalla ja strategiassa sekä kehittää liiton vastuullisuustyötä ja siihen liittyvää viestintää.

Ryhmässä on edustettuna kaupan eri toimialoja edustavia yrityksiä. Toiminnassaan vastuullisuusryhmä tarkastelee niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun teemoja, samoin vastuullisuusviestintää ja mainekysymyksiä. Ryhmä koostuu Kaupan liiton yritysjäsenten edustajista, ja työtä täydentävät kaupan liittojen asiantuntijat.

Kuvat: Kaupan liiton johtoryhmä sekä elinkeinopoliittinen johtoryhmä (laajennettu johtoryhmä).

(Päivitetty 13.1.2018)