Lakiesitys kaupan aukioloaikojen vapautumisesta on otettu Suomen kauppakeskuksissa hyvillä mielin vastaan. Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Tiuraniemi sanoo, että aukioloaikojen vapauttaminen on hyvä asia.

”Lakiesityksen suunta on oikea. Kauppakeskuksen palvelukonseptin pitää pystyä lunastamaan asiakkaiden tarpeet.”

”Toivomme kuitenkin, että lakiesityksessä kuljetaan vapauttamisen suuntaan, eikä luoda rajoitteita”, Tiuraniemi jatkaa. Tällä hän viittaa lakiesityksen täydennykseen, jolla säädettäisiin erikoiskauppojen aukiolosta. ”Kauppakeskuksissa on kysymys yhdestä palvelukokonaisuudesta. Siksi rajoitteet, joita on esitetty, tuntuvat kohtuuttomilta ja voivat kääntyä erikoiskauppaa vastaan.”

Tiuraniemi näkee, että kauppakeskuksien keskeinen osa asiakaslupausta on yhteinen aukiolo. Vuokralainen ja vuokranantaja sopivat yhteisistä pelisäännöistä, mukaan lukien aukioloista, vuokrasopimuksessa. ”Pelisäännöt ovat kaikille selvät ja oikeudenmukaiset”, Tiuraniemi sanoo. ”Jos ei pysty sitoutumaan näistä johonkin, on kauppapaikka mietittävä uudelleen.”

”Koen, että kauppakeskukset tarjoavat hyviä kauppapaikkoja myös pienyrittäjille. Toki yhtenäinen aukiolovelvoite on haaste. Mutta se on sopimuskysymys paikallisella tasolla, miten nämä asiat järjestetään”, Tiuraniemi sanoo.