Uudet kauppakeskukset sijoittuvat entistä kauemmas asutuksesta. Asiakkaat joutuvat ajamaan kauppapaikoille entistä pidempiä matkoja henkilöautoilla. Ja samalla ilmaan leijuu lisääntyvä määrä pakokaasuja. Kaupan keino vähentää päästöjä olisi sijoittaa kaupan suuryksiköt lähemmäs asutusta.

Kaupasta kaikille -kirjassa yliarkkitehti Katri Tulkki Ympäristöministeriöstä kirjoittaa, että vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjaus aloitettiin Suomessa kymmenen vuotta sitten.
"Silloin keskustat saivat etusijan suuryksiköiden sijaintipaikkana. Pidettiin tärkeänä, että kauppakeskukset sijoittuvat palvelujen saatavuutta ja yhdyskuntien kehitystä ajatellen perustellusti."

Keinoja hillitä ilmastonmuutosta on olemassa
Ostos- ja asiointiliikenne on toistaiseksi ollut nopeiten kasvava liikenneosa. Ostosmatkat tehtään pääsääntöisesti (85-90%) henkilöautoilla. Lähikauppoihin asiakkaat kulkevat kuitenkin useimmiten jalkaisin.

"On olemassa monia keinoja, joilla pystyttäisiin kehittämään kaupan yhdyskuntarakennetta ilmaston kannalta paremmaksi", Tulkki sanoi kirjan julkistamistilaisuudessa Helsingissä 19.8.2009.
"Haasteena on sijoittaa suuryksiköitä asutuksen kannalta keskeisiin paikkoihin ja joukkoliikenteen saavutettavaksi."

Katri Tulkki jatkoi, että tarvitaan seudullista kokonaisnäkemystä kaavoituksissa, jossa maakuntakaava on keskeinen työkalu. Myös kaupan ohjauksen ajanmukaisuus on arvioitava.
"Yhdyskuntasuunnittelun rinnalla tarvitaan taloudellisia kannustimia. Myös nykyisten kauppakeskusten vetovoimaisuutta on parannettava", Tulkki sanoi tulevaisuuden haasteista.