Valviran tuore alkoholijuomien myyntitilasto kertoo, että alkoholin vähittäismyynti laski Suomessa kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä litroissa että sataprosenttisena alkoholina mitattuna 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Merkillepantavaa on se, että alkoholijuomien myynti väheni, vaikka saman ajanjakson aikana päivittäistavaroiden kokonaismyynti kasvoi 1,2 % Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY ry) jäsenyrityksissä*.

”Jo pitkään käynnissä ollut alkoholikulttuurin muutos näkyy tässäkin kehityksessä. Alkoholi kuuluu yhä useammin ruoan yhteyteen ja määrän sijasta panostetaan laatuun. Suomalaiset ovat valmiita liberaalimpaan, eurooppalaiseen lainsäädäntöön myös alkoholin osalta”, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa tiedotteessa.

Aukioloaikojen vapauttaminen ei ole kasvattanut alkoholin myyntiä

Kauppojen aukioloajat vapautuivat merkittävästi vuoden 2016 aikana, ja samaan aikaan päivittäistavarakaupan myynti kasvoi vuositasolla prosentin verran. Näistä tekijöistä huolimatta alkoholin myynti säilyi vuonna 2016 edellisvuoden tasolla Suomen päivittäistavarakaupoissa.

Anniskelumyynti ja Alkon myynti mukaan lukien kotimaan alkoholin kokonaismyynti väheni vuonna 2016 sekä litroissa että 100 % alkoholina mitattuna 0,6 %. Sama kehitys on jatkunut myös vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, sillä alkoholin myynti kokonaisuudessaan väheni litroissa 1,7 % ja sataprosenttisena alkoholina mitattuna 1,3 %.

*Yhdistyksen jäsenyritykset vastaavat noin 98 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupan myynnistä.