Taantuma on saanut kuluttajat suosimaan kauppojen omia merkkejä. Hintatietoiset kuluttajat suosivat päivittäistavarakaupassa edullisia, mutta laadukkaita kauppojen omia merkkituotteita.

Kalevan haastattelema S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Jukka Ojapelto sanoo, että hinta on selvästi yksi merkittävä tekijä tuotteiden valinnassa. Konkreettisimmillaan hintatietoisuuden kasvu näkyy hänen mukaansa kaupan omien merkkien suosion kasvuna.

Kaupan omat tuotteet ovat edullisempia kuin brändituotteet. Myös Ruokakeskon viestintäpäällikkö Kukka Eerola vahvistaa, että omien merkkituotteiden myynti kasvaa noin kaksi kertaa nopeammin kuin keskimääräinen myynti.

Halpamyymälät ja -merkit suosiossa myös Euroopassa
Kauppojen omien merkkituotteiden menekin lisääntyminen taantuma-aikana on huomattu myös Euroopassa. Vaikka Bernstein tutkimusyhtiön mukaan kaupan omien merkkien myynti on lisääntynyt viime aikoina, on kasvuvauhti hieman hidastunut. Bersteinin Eric Shcer näkee, että kaupan omien tuotemerkkien menestys oli korkeimmillaan viime kesänä ja brändituotteet taistelevat kaupan tuotemerkkejä vastaan.

Lisäksi brändituotteiden valmistajat eivät ole istuneet sivussa katsomassa kun kaupan omat merkit varastavat niiden markkinaosuuksia. Isot brändit panostavat vahvasti innovaatioihin ja tuovat sen jälkeen tarjouksensa esille. "Isot brändit nousevat tästä lamasta vahvempina", ennustaa Scher.

Bernsteinin tutkimukssa tarkastellaan viittä suurinta markkina-aluetta Euroopassa – Englantia, Espanjaa, Ranskaa, Saksaa ja Italiaa. Shcer myöntää, että Eurooppa on laaja markkina-alue, jossa on suuria eroja kaupan omien tuotemerkkienkin kohdalla. Hän odottaa, että esimerkiksi Saksassa halpamyymälät jatkavat menestystään.