Eurooppalaisia kemianteollisuuden jälleenmyyjiä edustavan FECC:n (Fédération Européenne du Commerce Chimique) vuosikokoukset ja -kongressi pidettiin Helsingissä 23.–24. kesäkuuta. Tapahtuman teemana oli "REACH-ing excellence in the supply chain".

REACH-lainsäädännön haasteista kemian alalle oli kertomassa EU:n kemikaaliviraston pääjohtaja Geert Dancet. Myös Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen alusti yhtiön toiminnoista REACH-velvoitteiden täyttämisen osalta. Kongressin aiheina oli lisäksi ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja kilpailulainsäädäntöä.

Avauspuheenvuorossaan Raul Henriksson kertoi, että edellisen kerran FECC kokoontui Helsingissä 20 vuotta sitten.

FECC:n kongressin yhteistyökumppanina toimi Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen kemikaalijaosto. Jaoston puheenjohtaja Algol Chemicals Oy:n toimitusjohtaja Raul Henriksson avasi kongressin.

Kongressi keräsi 250 osallistujaa muun muassa Euroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Kiinasta, Brasiliasta ja Australiasta.