REACH on luonut uusia markkinoita palveluille, jotka liittyvät esimerkiksi strategiseen konsultointiin, tiedonhallintaan sekä erilaisiin teknisiin ja tieteellisiin palveluihin. Myös Kemikaalivirasto ECHA on vaikuttanut myönteisesti pääkaupunkiseudun elinkeinoelämään.

Tiedot ilmenevät Tekesin teettämästä katsauksesta kemikaaliasetus REACH:in luomista palveluliiketoiminnan markkinoista. Selvityksen on tehnyt Gaia Consulting Oy keväällä 2009.

Selvityksessä tarkasteltiin eri teollisuudenalojen valmistautumisastetta sekä palvelutarpeita. Erilaisten palveluiden tarpeen arvioidaan EU-alueella olevan välillä 4–26 miljardia euroa riippuen mm. lopullisten rekisteröintien lukumäärästä ja testausvaatimuksista. Rekisteröivät yritykset voivat säästää huomattavasti kustannuksissa tekemällä yhteistyötä.

Palveluiden tarve muuttuu rekisteröintityön edetessä

Selvityksessä tarkasteltiin 125:tä palveluntarjoajaa. Niiden asiakasyritysten suurimmat palvelutarpeet liittyvät tällä hetkellä REACH-tietoisuuden lisäämiseen, IT-palveluihin, erilaisiin teknisiin palveluihin sekä yrityskonsortioiden hallintaan liittyviin palveluihin. Palvelutarve tulee kehittymään kemikaalien rekisteröintityön edetessä mm. kemikaalien testauspalveluihin.

Kasvumahdollisuuksia nähdään erityisesti oikeudellisille palveluille, testaustoiminnalle, rekisteröintiaineiston hallinnalle, konsortioiden välitystoiminnalle, IT-järjestelmille sekä strategiseen konsultointiin liittyville palveluille.

Palvelutarjoajien kilpailukykyyn vaikuttaa lähivuosina se, miten ne onnistuvat ennakoimaan asiakastarpeita ja löytämään oikeita jakelukanavia ja kumppaneita. Myös kansainvälistyminen on tärkeää.

ECHA on tilannut suomalaisilta yrityksiltä palveluja yli 5 miljoonalla eurolla

Selvityksessä tarkasteltiin myös Kemikaaliviraston vaikutuksia pääkaupunkiseudun elinkeinoelämään. Vuonna 2008 ECHAn suorat hankinnat suomalaisilta yrityksiltä olivat yli 5 miljoonaa euroa. Hankinnat koostuivat IT-konsultoinnista, kokoustiloista sekä turvallisuus- ja matkustuspalveluista. Viraston toiminnan kasvaessa tämän summan arvioidaan nousevan.

Virastoon arvioidaan tehtävän yli 4 000 vierailua vuodessa eri jäsenmaista. Viraston vaikutus pääkaupunkiseutuun nähdään yleisesti positiivisena pääkaupunkiseudun kansainvälistymisen ja ulkomaisten investointien houkuttelevuuden kannalta.