Euroopan Kuluttajakeskusten verkosto vertaili toukokuussa 2009, mitä tietyt Zaran, H&M:n, C&A:n ja Body Shopin tuotteet maksavat eri maissa. Vertailuun osallistui 27 maata. Kustakin liikkeestä selvitettiin kolmen naisten- ja kahden miestentuotteen hinnat.

Vertailun tuloksiin vaikutti se, että vertailtavia ketjuja ei ole jokaisessa maassa. Liikkeiden valikoima saattoi myös vaihdella maittain niin, että kaikkia vertailtavia tuotteita ei ollut aina saatavilla.

Tulosten perusteella eri maiden hinnoissa on pääasiassa vain pieniä eroja. Portugali erottuu kuitenkin selvästi muista maista. Kaikki vertailussa mukana olleet tuotteet saa sieltä keskimääräistä halvemmalla. Esimerkiksi H&M:n ja Zaran farkut maksavat siellä keskimäärin 10 euroa vähemmän ja kosmetiikkatuotteet keskimäärin kolme euroa vähemmän kuin muissa maissa.

Korkeimmat hinnat shoppaaja joutuu maksamaan Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsi tosin eroaa muista Pohjoismaista siinä, että H&M:n tuotteet ovat siellä keskimääräistä halvempia.

Eri maiden välillä olevat hintaerot eivät suoraan kerro maiden yleisestä hintatasosta. Vaikka yksittäinen tuote olisi halvempi toisessa maassa, se ei vielä välttämättä tarkoita, että kyseinen maa olisi muutenkin edullisempi ostospaikka.