Edulliset hinnat houkuttelevat myös suomalaisia kuluttajia shoppailemaan EU:n ulkopuolisille, nk. kolmansien maiden markkinapaikoille. Halvat hinnat selittyvät osittain sillä, ettei unionin lainsäädäntö yllä kaukomaiden verkkokauppaan. Kaupan liiton Kiinasta tekemät koeostot vahvistivat, että kuluttajaturvallisuudessa ja tuotevaatimuksissa on paljon toivomisen varaa.

Suomalaiset viranomaiset ja monet organisaatiot kampanjoivat syys−lokakuussa laajalla rintamalla turvallisen verkko-ostamisen puolesta. Omalla vastuulla -kampanja muistutti kuluttajia siitä, että ostaessaan tavaraa suoraan EU:n ulkopuolelta kuluttaja vastaa itse tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Kampanjan innoittamana myös Kaupan liitto tilasi loppusyksystä kuluttajatuotteita suomalaistenkin suosimilta markkinapaikoilta: kohteiksi valikoituivat suositut AliExpress, Wish sekä Light in the Box.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta EU:n ja Suomen lainsäädäntöön nähden arvioitiin tuotteiden merkintöjen perusteella sekä silmämääräisesti. Kauppapaikoilta tilattiin leluja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kosmetiikkaa ja lasten vaatteita.

Kiinalaisilla markkinapaikoilla ”eri säännöt” kuin EU-toimijoilla

Tulokset ovat huolestuttavia sekä suomalaisten kuluttajien että suomalaisen kaupan alan kannalta.

”Kiinalaisilla markkinapaikoilla on myynnissä selvästi EU-markkinoille suunnattuja tuotteita, jotka eivät kuitenkaan täytä EU:n vaatimuksia. Näin toimimalla kiinalaiset yritykset saavat kustannusetua kilpailussa suhteessa suomalaisiin yrityksiin, jotka noudattavat lainsäädännön vaatimuksia. Samalla kuluttajien turvallisuus vaarantuu”, kiteyttää Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Tilatuista leluista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteista puuttuivat toistuvasti käyttöohjeet, ja lain nojalla edellytettävät merkinnät joko puuttuivat niistä kokonaan tai ne olivat virheellisiä.

”Erityisesti nostaisin esille puutteet CE-merkinnässä. Jotta tuote voidaan saattaa myyntiin EU:n markkinoille, sen tulee täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja vakuudeksi valmistajan on kiinnitettävä jokaiseen markkinoille saatettavaan laitteeseen CE-merkintä. Mikäli CE-merkintä puuttuu tai se on puutteellinen, voi suurella todennäköisyydellä olettaa, että tuote ei myöskään täytä sille EU:ssa asetettuja turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä, kuluttajansuojaa ja energiatehokkuutta koskevia vaatimuksia”, Koivisto toteaa.

CE-merkintä

Varavirtalähde, jossa USB-liitäntä. Myyjä AliExpress

Huomiot/puutteet: Kaikki tuotteen pakolliset merkinnät, kuten CE-merkintä, erilliskeräysmerkintä ja sähkölaitteilta edellytettävät merkinnät, puuttuvat.

Tilatuissa leluissa oli silmämääräisesti havaittavia puutteita turvallisuudessa. ”Leluissa oli irtoavia, tukehtumisvaaraa aiheuttavia pieniä osia. Joidenkin lelujen paristoihin pääsi helposti käsiksi, ja varoitusmerkinnät lelujen soveltuvuudesta alle 3-vuotiaille puuttuivat. Osassa leluista oli myös lasereita, joiden teholuokasta ei ollut merkintää tai joiden teholuokka ylitti leluissa sallitun luokituksen”, Koivisto kertoo.

Paristokäyttöinen lelukoira. Myyjä AliExpress.

Huomiot/puutteet: Varoitusmerkintä lelun soveltuvuudesta alle 3-vuotiaille puuttuu. Tuotteesta irtoaa pieniä osia (nenä, kaulapannan helistin, paristot), joista voi aiheutua lapselle tukehtumisvaara. SER-direktiivin edellyttämä erilliskeräysmerkintä on virheellinen.

Vaatteissa kuristumisvaaran aiheuttavia nyörejä

Suurimmasta osasta lastenvaatteita puuttuivat asianmukaiset tiedot kuitusisällöstä. Hoito- ja pesuohjeet löytyivät vain osasta tilattuja tuotteita. ”Säännösten mukaan hoito-ohjemerkinnät pitää kutoa tai painaa kangasetikettiin tai suoraan vaatteeseen. Jos tämä ei ole mahdollista, merkinnät saa tehdä erilliselle lipukkeelle, joka on liitetty pakkaukseen tai tuotteeseen. Tällaisia lipukkeita ei löytynyt niistä tuotteista, joihin ei oltu ollut kudottu tai painettu kangasetikettiä”, kertoo Kaupan liiton asiantuntija Tiina Vyyryläinen.

Suurin huolenaihe nousi Vyyryläisen mukaan havainnosta, että pienille vauvoille ja taaperoille tarkoitetuissa paidoissa oli kuristumisvaaran aiheuttavia nyörejä hupunreunuksissa.

”Jo ostoksia tehdessä oli helppo havaita, ettei kiinalaisissa verkkokaupoissa noudateta tältä osin eurooppalaisia standardeja. Standardi SFS-EN 14682 asettaa vaatimuksia kaikille lastenvaatteissa oleville naruille ja nyöreille. Sen tavoitteena on ehkäistä kuristumis- tai muu vaara tilanteessa, jossa naru tai nyöri tarttuu kiinni esimerkiksi kiipeilytelineeseen. Standardin mukaan esimerkiksi 7-vuotiaille ja sitä nuoremmille sekä 134 cm pituisille ja sitä lyhyemmille lapsille tarkoitettujen vaatteiden hupussa tai pään alueella ei saa olla lainkaan nauhoja tai kiristysnyörejä”, Vyyryläinen sanoo.   

Spider Man -huppari, koko 100 cm. Myyjä Wish.

Huomiot/puutteet: Standardin vastaiset nyörit, ei kuituselostetta.

Myös kosmetiikassa lukuisia puutteita

Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö on Euroopassa tiukkaa. Tietyt aineet ovat kokonaan kiellettyjä kosmeettisissa tuotteissa, ja osa aineista on sallittu vain esimerkiksi tietynlaisissa tuotteissa. Aineelle voi myös olla määritelty enimmäispitoisuus tuotteessa.

Tämän vuoksi myös kosmetiikkatuotteiden pakkausmerkintöjä on säännelty tiukasti. ”Tuotteista on löydyttävä muun muassa tarkka ainesosaluettelo sekä tiedot säilyvyysajasta ja tuotteen käyttötarkoituksesta, ellei tämä käy ilmi itse tuotteesta. Tilatuista kosmetiikkatuotteista vain murto-osasta löytyi mitään edellä mainituista tiedoista, joten tuotteiden koostumuksen vaatimustenmukaisuuden arviointi on kuluttajalle käytännössä mahdotonta. Osa tuotteista saapui ilman minkäänlaista suojapakkausta, eikä suurimmasta osasta löytynyt minkäänlaisia käyttöohjeita”, Vyyryläinen kertoo.

Aktiivihiili hampaiden valkaisuun (vasemmalla). Myyjä Wish.

Huomiot/puutteet: Puutteelliset pakkausmerkinnät, ei käyttöohjeita, ei ainesosaluetteloa, ei säilyvyysaikaa, ei valmistajaa/vastuullista tahoa, ei eränumeroa eikä muitakaan EU-asetusten mukaisia tietoja.

24 karaatin kultaa sisältävä eliksiiri. Myyjä Wish.

Huomiot/puutteet: Ei mitään pakkausmerkintöjä pahvipakkauksessa. Lasipakkauksessa väite, että tuote 99-prosenttisesti puhdasta kultaa, ei mitään muuta ainesosaluetteloa. Ei säilyvyysaikaa, valmistajaa/vastuullista tahoa, eränumeroa eikä muitakaan EU-asetusten mukaisia tietoja.