Päivittäistavarakauppa on jokapäiväinen juttu. Siksi se kirvoittaa mielipiteitä ja näkemyksiä niin kuluttajien kuin kaupassa työtä tekevienkin keskuudessa. Millainen on kaupan nykytila ja mitkä ovat sen tulevaisuuden haasteet? Näitä kysymyksiä pohditaan uudessa kirjassa Kaupasta kaikille.

Kuluttajatutkimuskeskus julkaisee Kaupasta kaikille -kirjan elokuussa. Teoksessa on kaupan toimijoiden, tutkijoiden sekä kuluttajien näkemyksiä kaupan tilasta ja tulevaisuudesta.

Artikkelikirjassa on muun muassa vuorineuvos Kari Neilimon kirjoitus, joka valottaa kaupan kansainvälistymisen vaikutuksia suomalaiseen kauppaan. Konsultti Heikki Peltola puolestaan käsittelee kaupan viimeaikaista rakennemurrosta.

Taustoittavien artikkeleiden jälkeen tutkijat kirjoittavat kaupan arvoketjua ja sen muutostarpeita sekä kuluttajan näkökulmaa asialle. Tutkijapuheenvuorojen jälkeen kaupan nykytilaa ja kehitystekijöitä käsitellään vielä hieman näkemyksellisemmillä kirjoituksilla. Kauppa kaikille -kirjasta voi lukea esimerkiksi pappi Petteri Kerkon kokemuksista kauppakeskuspappina.

Kirjan toinen osa keskittyy kaupan tulevaisuutteen. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yhdyskuntasuunnittelun ja vastuullisuuden haasteet. Kirjan lopuksi tutkijat Minna Lammi, mika Pantzar ja Anssi Öörni pureutuvat asiakasymmärryksen harhoihin ja nostavat esiin arjen rutiinien merkityksen kuluttajan jokapäiväisessä elämässä.

Kuluttajatutkimuskeskus julkaisee Kaupasta kaikille -kirjan 19. elokuuta 2009 seminaarissa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä.