Taantuman aikanakin hyvin käynyt kodinkoneiden ja urheiluvälineiden kauppa voi alkaa hidastua. Kaupan liiton kokoamista kulutusindikaattoreista selviää, että kuluttajien kodinkoneiden ja urheiluvälineiden ostoaikeet ovat jatkaneet heikkenemistään, vaikka muutoin kuluttajien talousluottamus onkin vahvaa.

Kaupan liiton kokoamien kulutusindikaattorien mukaan suomalaisten kulutus näyttää jatkavan kasvussa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana trendi on noussut erityisen jyrkästi talousluottamuksen vahvistumisen mukana.
Helmikuussa ostoaikomuksissa kuitenkin tapahtui selvä pudotus, mikä näyttää jatkuneen myös nyt maaliskuussa.

Esimerkiksi kolmisen vuotta trendinomaisessa kasvussa olleet elektroniikan ja kodinkoneiden ostoaikomukset romahtivat helmikuussa. Ne eivät myöskään maaliskuussa palanneet vastaavan kuukauden keskiarvon tai viime vuoden maaliskuun tasolle.

Vastaavanlainen pudotus näkyy myös harrastus- ja urheiluvälineiden sekä vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Helmikuussa alkanut urheiluvälineiden ostoaikeiden pudotus jatkui maaliskuussa 2017. Nyt ostoaikeet alittavat 2000-luvun ja vastaavan kuukauden keskiarvon ja jäävät selvästi viime aikojen trendikasvusta. Vapaa-ajan asunnon ostoaikeet ovat olleet jo useamman vuoden alamaissa.

”Mielenkiintoista on, että viime kuussa tapahtunut kodinkoneiden, elektroniikan, urheiluvälineiden ja vapaa-ajan asuntojen ostoaikeiden heikentyminen ei korjaantunut. Kyse ei siis ollut pelkästä yhden kuukauden poikkeamasta, vaan jostain muusta”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Kurjenoja epäilee yhdeksi mahdolliseksi syyksi viime vuosien kiivasta ostotahtia, minkä jäljiltä kuluttajilla ei enää ole varsinaisia ja suurempia ostosuunnitelmia.
”Tämä ei välttämättä tarkoita, että näiden tuotteiden kysyntä lähtisi laskuun, vaan että ostosuunnitelmia ei nyt tehdä. Kauppiaiden on kuitenkin hyvä seurata asiaa.”

Rautakauppa pienessä kasvussa

Vahvoina sen sijaan pysyivät kulkuvälineistä muiden kuin autojen ostoaikeet. Maaliskuussa kulkuvälineiden ostoaikeet ylittivät koko 2000-luvun keskiarvon, vaikka alittivatkin hieman 2000-luvun vastaavan kuukauden keskiarvon. Tähän tuoteryhmään kuuluvat esimerkiksi veneet.

”Kulkuvälineiden ostoaikeita on voinut vahvistaa kaavailtujen vene- ja moottoripyöräverojen peruminen. Ostoaikeet eivät kuitenkaan aina toteudu kauppoina”, Kurjenoja muistuttaa.

Myös vuoden kiireisimpään sesonkiin valmistautuvan rautakaupan tulevaisuus näyttää valoisalta. Viime vuonna alan liikevaihto oli hienoisessa kasvussa, ja kulutusindikaattorien mukaan nyt maaliskuussa remonttiaikeet ylittivät koko 2000-luvun, vaikka jäivätkin vastaavan kuukauden keskiarvosta.

Kaupan liitto on koonnut kulutusindikaattorit Tilastokeskuksen Kuluttajabarometria varten keräämistä tiedoista. Kaikki kulutusindikaattorit ovat Kaupan liiton jäsenyritysten käytössä ja ne löytyvät liiton jäsentilastoista.