Elintarvikkeiden arvonlisävero laskee syksyllä 17 prosentista 12 prosenttiin. Kokoomuksen Talouspoliittisen Seuran mukaan veronalennus on huonosti perusteltu ja se tulee peruuttaa. Alennus ei KOTA:n mukaan elvytä Suomen taloutta.

KOTA kumoaa useat perustelut, joilla alv:n alennusta on taustoitettu. Esimerkiksi Tanskassa ja Virossa arvonlisävero on korkeampi kuin Suomessa, vaikka Suomen vero onkin EU:n keskiarvoa korkeampi. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista on perusteltu myös työllisyyttä lisäävillä vaikutuksilla. KOTA:n mukaan maatalouden myynti ei kuitenkaan sanottavasti lisäänny veroa alentamalla. Elintarviketeollisuus sen sijaan hyötyy jonkin verran.

Kannanotossaan KOTA epäilee myös ravintoloiden kärsivän mikäli alv-alennus tulee syksyllä voimaan.

Kokoomuksen Talouspoliittinen Seura katsoo, että elintarvikkeiden alv-alennus tulee peruuttaa kokonaan. Ellei se ole mahdollista, on osa elintarvikkeista nostettava yleiseen verokantaan ja ravintoloiden on saatava sama 12 prosentin alv-verokanta.