Jean-Claude Junckerin komissio on ilmoittanut, että kuluvan vuoden puoleen väliin mennessä annetaan kaikki uudet säädösehdotukset, jotka tämä komissio aikoo antaa. Toukokuussa 2019 pidetään Euroopan parlamenttivaalit, ja nykykomissio ei halua jättää aloitteitaan uusien päättäjien käsiin. Huhti–toukokuussa onkin odotettavissa viimeinen ryöppy säädösehdotuksia, joista osa on kiinnostavia myös kaupan alalla.

Kaupan liiton asiantuntija Janne Koivisto on koonnut ajankohtaisia EU-säädösasioita. 

Läpinäkyvämpiä markkina-alustoja

Säädösehdotus markkina-alustojen ja markkinoivien yritysten välisissä suhteissa havaittuihin epäoikeudenmukaisiin sopimusehtoihin ja kauppatapoihin puuttumisesta tarkastelee alustatoimijan ja sillä toimivan yrityksen välisen sopimussuhteen ehtoja. Ehdotuksessa tullaan luultavimmin edellyttämään alustalta suurempaa läpinäkyvyyttä sopimuskumppaneitaan kohtaan sekä laatimaan menettely epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Kaupan liitto suhtautuu kriittisesti sääntelyyn, joka poikkeaa sopimusvapauden periaatteesta yritysten välisisissä sopimussuhteissa.

Muutoksia kuluttajaoikeuteen

Kuluttajaoikeuden alalta lienee tulossa säädöspaketti, joka kulkee työnimellä ”New Deal for Consumers”. Sillä pyrittäneen harmonisoimaan sekä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia että rikkomuksista määrättäviä seuraamuksia, kuten sakkoja. Hallinnollisten sanktioiden tuominen tähän sääntelykenttään olisi suomalaisittain uutta sääntelyä, eikä Kaupan liitto kannata ajatusta. Yritysten kannalta positiivisempi ehdotus saattaa olla luopuminen kuluttajan peruuttamisoikeudesta etämyyntitilanteissa silloin, kun tavara on otettu käyttöön, eikä sitä voida enää pitää muuttumattomana. Kaupan liitto seuraa tilannetta ja tiedottaa tarkemmin, kun komission esityksestä saadaan lisää tietoja.

Elintarvikeketjun parantamisessa poliittiset tavoitteet

Komission aloite elintarvikeketjun parantamiseksi käynnistyi alustavalla vaikutustenarvioinnilla jo viime kesänä. Vaikutustenarviointi alkaa olla nyt loppusuoralla, ja komissio antanee ehdotuksensa huhtikuussa. Tarkkaa sisältöä ei ole vielä tiedossa, mutta suurella todennäköisyydellä ehdotus käsittelee seuraavaa kolmea asiakokonaisuutta: epäreilut kauppatavat, ketjun läpinäkyvyyden parantaminen ja maataloustuottajien välisen laajemman yhteistyön salliminen kilpailupoikkeuksia lisäämällä. 

Komission harjoitus vaikuttaa samankaltaiselta kuin maa- ja metsätalousministeriön Suomessa valmistelema vastaava lainsäädäntö, ja se on myös yhtäältä poliittisesti värittynyt. Kaupan liitto ei kannata elinkeinonharjoittajien sopimussuhteiden sääntelyä ja sopimusvapauteen puuttumista. Lainsäädännölle ei ole myöskään voitu osoittaa poliittisen tarpeen täyttämisen lisäksi muuta todellista perustetta.

Tietosuojaohjeistusta luvassa

Kaupan alan yritysten kannattaa lisäksi seurata tarkasti Euroopan tietosuojaviranomaisten työryhmän (WP 29) tulevia ohjeita. Vaikka kyse ei ole uudesta lainsäädännöstä, ohjeet linjaavat käytännössä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa. Työryhmällä on jo hyväksyttyjen ohjeiden lisäksi joko luonnosvaiheessa tai työn alla ainakin seuraavat ohjeet:

  • Suostumus
  • Avoimuus
  • Sertifiointi ja akkreditointi
  • Riittävyyden viitearvot
  • Yritystä koskevat sitovat säännöt rekisterinpitäjille
  • Yritystä koskevat sitovat säännöt henkilötietojen käsittelijöille

(Kuva: EP)