EU:n veropolitiikassa päätöksiin vaaditaan kaikkien EU-maiden hyväksyntä eli jokaisella EU-maalla on käytännössä veto-oikeus veroasioista päätettäessä. Komissio haluaa nyt puuttua tähän veto-oikeuteen ja tuoda veropolitiikkaan määräenemmistöpäätökset.

Komissio julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se esittää määräenemmistöpäätösten (QMV, Qualified Majority Voting) käyttöönottoa EU:n veroasioissa.

Määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin komission mallissa neljän vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiä sovellettaisiin jäsenvaltioiden yhteistyöhön sekä veropetosten ja verovilpin torjuntaan. Toisessa vaiheessa mukaan tulisivat mm. verotukseen linkittyvät ympäristö- ja ilmastokysymykset ja kolmas vaihe kattaisi arvonlisäveron sekä valmisteverotuksen. Viimeisessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin kaikissa merkittävissä hankkeissa, joihin sisältyvät mm. yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) ja digivero.

Päätösvalta siirtyisi isoille EU-maille

Komission tiedotteen mukaan esityksen tavoitteena on tehostaa veropoliittista päätöksentekoa. Tällä hetkellä yksikin EU-maa voi kaataa veroehdotuksen. Yksi käytännön esimerkki ko. tilanteesta on alemman arvonlisäverokannan soveltaminen sähköisiin julkaisuihin, jonka hyväksymistä Tšekki jarrutteli usean vuoden ajan. Maa lopetti jarruttelunsa, kun sen edistämä käännettyyn arvonlisäveroon liittyvä ehdotus hyväksyttiin.

Vaikka komission tavoite voi kuulostaa perustellulta, on se monin tavoin ongelmallinen. EU:ssa määräenemmistöön tarvitaan 55 prosenttia EU:n jäsenmaista ja vähintään 65 prosenttia EU:n väestöstä. ”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isojen EU-maiden tukemat veroehdotukset hyväksyttäisiin järjestäen. Samaan aikaan pienet EU-maat, kuten Pohjoismaat, eivät pystyisi torjumaan heille epäedullisia veroehdotuksia”, toteaa Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Tällä hetkellä EU:ssa käsitellään monia kiistanalaisia veroehdotuksia, joita erityisesti pienet EU-maat pitävät haitallisina. Näitä ovat esimerkiksi lopullinen arvonlisäverojärjestelmä (Definite VAT System) ja digivero.

Komission ulostulo ei vielä sisältänyt direktiiviehdotusta. ”Komission tarkoituksena on ensin herättää keskustelua ja kerätä sidosryhmiltä näkemyksiä veroasioiden määräenemmistöpäätöksistä. Varsinaisen lainsäädäntöehdotuksen aikataulu on vielä avoin”, Jääskeläinen sanoo.

Kuva: 123RF