EU:n geoblokkausasetusta aletaan soveltaa joulukuun 3. päivästä lähtien. Komissio on päivittänyt asetusta koskevaa soveltamisohjettaan; siitä löytyy tarkempia tietoja käytännön tilanteisiin.

Geoblokkausasetus asettaa uusia velvoitteita, jotka jokaisen kaupan alan yrityksen tulisi tunnistaa.

Asetus kieltää verkkokauppa-asiakkaiden perusteettomat maarajoitukset EU:n alueella eli syrjimisen kansallisuuden ja asuin- tai sijaintipaikan perusteella. Asiakasta ei tule jatkossa esimerkiksi ohjata automaattisesti toiselle verkkosivustolle ja hänen täytyy pystyä ostamaan samat tuotteet ja palvelut, kuin mitä on tarjolla paikallisille asiakkaillekin. Asiakkailta ei myöskään saa edellyttää paikallista osoitetta, pankkitiliä tai vain paikallisesti käytettyjä maksutapoja.

Asetusta sovelletaan EU-alueella rajat ylittävissä tilanteissa kuluttajakaupassa sekä yrityskaupassa silloin, kun asiakas on tuotteen loppukäyttäjä.

Kannattaa huomioida, että geoblokkausasetus ei vaikuta kilpailulainsäädännön nojalla sallittuihin järjestelyihin, kuten alueellista yksinmyyntiä koskeviin sopimuksiin, joissa on rajoitettu jälleenmyyjän oikeutta aktiiviseen myyntiin alueellisesti. Näitä sopimuksia säännellään jatkossakin EU:n vertikaalisessa ryhmäpoikkeusasetuksessa.

Päivitetty ohje löytyy täältä.

Lue myös Kaupan liiton 5.4.2018 julkaistu uutinen aiheesta.

Kuva: 123RF