Kaupan yrityksiä koskevien konkurssihakemusten määrä väheni huomattavasti alkuvuonna viime vuoden alkuun verrattuna. Suunta oli sama kaikilla toimialoilla.

Kaupan alan yrityksistä 102 haettiin konkurssiin tammi-maaliskuussa 2017, kertoo Tilastokeskus. Henkilöstöä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä 394. Konkurssiin haettujen yritysten määrä laski lähes 30 prosentilla alkuvuoteen 2016 verrattuna. Tuolloin konkurssiin haettiin kaupan alalta 144 yritystä. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä pieneni noin 16 prosentilla.

Konkurssihakemukset vähenivät vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla toimialoilla. Tilastokeskuksen mukaan konkursseja pantiin vireille poikkeuksellisen vähän.

Verohallinto teki kaiken kaikkiaan lähes kolme neljäsosaa vähemmän konkurssihakemuksia kuin samaan aikaan vuonna 2016. Vakuutuslaitostenkin tekemät konkurssihakemukset vähenivät merkittävästi, yli neljänneksellä. Myös velalliset itse hakeutuivat konkurssiin edellisvuotta vähemmän. Näiden hakemusten määrä väheni lähes 12 prosentilla. Muiden velkojien tekemät hakemukset pysyivät samalla tasolla kuin alkuvuodesta 2016.

Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakennusalalla.

Konkurssin tulo vireille ei tarkoita läheskään aina sitä, että yritys tai ammatinharjoittaja ”menisi konkurssiin”. Konkurssi on mutkikas oikeusprosessi, ja konkurssimenettely voi jäädä kesken monessa eri vaiheessa.