Kauppa maksaa moninkertaista sähköveroa teollisuuteen verrattuna. Sähköveron korotukset kohdistuvat puolestaan säännönmukaisesti veroluokkaan, johon kuuluvat niin kuluttajat kuin kauppakin. Tämä heikentää kotimaisen kaupan kilpailukykyä.

Sähkövero on porrastettu kahteen veroluokkaan, ja yritykset jaotellaan niihin toimialansa perusteella. Vähittäis- ja tukkukauppa kuuluvat – muiden palvelualojen tapaan – korkeamman veron luokkaan yhdessä kotitalouksien, julkisen sektorin ja maataloussektorin kanssa. Alempaan veroluokkaan kuuluvat puolestaan teollisuus, kaivostoiminta, kasvihuoneet sekä konesalit.

Kauppa ja muu palvelusektori maksavat tällä hetkellä yli kolme kertaa kalliimpaa sähköveroa kuin teollisuus. Teollisuuden alempaa veroluokkaa on perinteisesti perusteltu kovalla kansainvälisellä kilpailulla.

”Tämä ei enää ole riittävä peruste veroluokkien erolle, sillä suomalainen kauppa on keskellä kansainvälistä kilpailua”, sanoo Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen ja jatkaa: ”Teollisuutta, rakentamista tai käyttötavarakauppaa palveleva tukkukauppa voi toimia yhtä hyvin Puolasta, Virosta, Espanjasta tai Suomesta käsin. Kuluttaja taas voi tilata tuotteita Kiinasta, Australiasta tai Tampereelta. Kaupan alalle sähkön kokonaiskustannus on kilpailutekijä”, hän linjaa.

Sähköveron korotuksista tuntuvaa haittaa

Kaupan alan epäreilu kilpailuasema sähköveron osalta korostuu veroa korotettaessa.

”Koska kuluttajat ja kauppa kuuluvat samaan veroluokkaan, nostavat kaikki kuluttajien sähköveron korotukset samalla myös kaupan alan ja koko muun palvelusektorin sähköstä maksamaa hintaa”, Jääskeläinen toteaa.

Palvelualojen sähköveroa on korotettu viimeisen kymmenen vuoden aikana jo viisi kertaa, edellisen kerran vuonna 2015.

”Samaan aikaan teollisuuden maksaman sähköveron tasoon ei ole tullut korotuksia. Veroluokkaan 1 kohdistettavat korotukset heikentävät merkittävästi Suomessa toimivan kaupan kustannuskilpailukykyä”, Jääskeläinen sanoo. ”Kaupan liitto vaatii, että palvelualojen sähköveroon ei kohdistu korotuksia. Sen sijaan palvelualojen sähköveroa tulee laskea, jotta kotimaisen kaupan kilpailukyky paranisi.”

---

Sähkövero on porrastettu kahteen veroluokkaan:

veroluokka I: hinta 2,79372 snt/kWh (sis. alv 24 %)
veroluokka II: hinta 0,87172 snt/kWh (sis. alv 24 %)

---

Kuva: 123RF