Kuluttajahinnat laskivat heinäkuussa edelleen. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa -0,6 prosenttia. Kesäkuussa vastaava luku oli -0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan hintojen lasku johtui ennen kaikkea elintarvikkeiden hinnannousun hidastumisesta ja korkojen laskusta viime vuodesta.

Myös korkojen ja polttonesteiden hintojen aleneminen laski hintoja.

Kuluttajahintoja puolestaan nosti elintarvikkeiden, vuorksien, ravintola- ja kahvilahintojen, terveyspalvelujen, alkoholijuomien ja tupakan kallistuminen.